written by
Lore De Jonge

Wijzigingen in het Uitvoerend Comité en in de organisatie

Me@SixConstruct Me@Socogetra Me@BESIX Me@Vanhout Me@Cobelba Me@JacquesDelens Me@FrankiFoundations Me@BESIX Infra Me@Vandenberg Group 3 min

Jean Polet wordt benoemd tot General Manager Key Projects, Jan Van Steirteghem tot General Manager van de Business Unit Europe, en Fabian Boucher tot Director Engineering

Beste collega’s,

Aangezien onze projecten steeds complexer worden, vooral op de thuismarkt, hebben we besloten om belangrijke veranderingen in het algemene beheer van BESIX Contracting door te voeren.

Om het belang dat BESIX hecht aan de uitstekende oplevering van projecten te benadrukken, werd de functie van General Manager Key Projects in het leven geroepen. Deze functie heeft als voornaamste taak strategische en bestuurlijke ondersteuning te bieden om de succesvolle oplevering van complexe projecten, of ze zich nu in de aanbestedings- of uitvoeringsfase bevinden, te verzekeren.

In deze context werd Jean Polet benoemd tot General Manager Key Projects. Als General Manager Key Projects zal Jean de General Managers van de verschillende business units ondersteunen bij de sleutelprojecten in hun regio, in overeenstemming met de vastgelegde behoeften.

Jean treedt dus terug uit zijn functie als General Manager van de Business Unit Europe. Hij blijft lid van het Uitvoerend Comité van BESIX Group, behoudt zijn rol binnen de Contracting & Strategy Circles en zijn functie als Voorzitter van de Raad van Bestuur van BESIX Infra en Van den Berg. Bovendien blijft hij lid van de Raad van Bestuur van Socogetra en Franki Foundations.

Tijdens zijn carrière aan het hoofd van de Business Unit Europe was Jean een drijvende kracht achter de versterking van de positie van BESIX in de Benelux en Frankrijk. Onder zijn leiding konden onze klanten genieten van de toegevoegde waarde van een internationale speler. Zijn inzicht in de behoeften van de klanten, zijn uitgebreide netwerk binnen de sector en zijn erkende expertise in de sector zullen waardevolle troeven zijn in zijn nieuwe functie.


Wij zijn eveneens verheugd om Jan Van Steirteghem als opvolger van Jean te benoemen tot General Manager van de Business Unit Europe.

Hij wordt ook lid van het Uitvoerend Comité van BESIX Group.

Jan, die in 2006 bij BESIX aan de slag ging, is Architect-ingenieur en Doctor in de toegepaste wetenschappen. Als Project Directeur voor grootschalige Design & Build-projecten en sinds 2016 als Directeur Engineering was hij een drijvende kracht achter de groei van de interne Engineeringafdeling van BESIX, die inmiddels een belangrijke referentie in de sector is geworden.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat Jan een uitstekende leider zal zijn, die alle nodige steun aan onze toegewijde teams zal bieden, alsook een betrouwbare zakenpartner voor onze klanten. Hij beschikt over een uitgebreide technische expertise en ervaring in projectmanagement, en kent de uitdagingen waar de bouwsector voor staat.

Jan en Jean rapporteren beiden aan Pierre Sironval, COO van BESIX Group.


Daarnaast zijn we ook verheugd om Fabian Boucher te benoemen tot Director Engineering.

Fabian begon zijn carrière als burgerlijk ingenieur en trad in 2002 in dienst bij BESIX. De afgelopen 18 jaar heeft Fabian projectervaring in alle business units van BESIX (Europa, Midden-Oosten, Internationaal en Australië) opgedaan. Hij zal de Engineeringafdeling helpen om een vooraanstaande speler te blijven in deze snel veranderende wereld door haar innovatiekracht en sterke competenties verder uit te spelen.

In zijn nieuwe functie zal Fabian rapporteren aan Pierre Sironval.


Ten slotte verwelkomen we Olivier Vantomme die Fabian opvolgt als Area Manager Marine & Civil Works binnen de Business Unit International.

Olivier is ingenieur in de mijnbouwkunde van opleiding en werkte voordien 12 jaar bij de DEME-groep, waar hij de leiding had over belangrijke bagger- en maritieme projecten in verschillende functies over de hele wereld.

In zijn nieuwe functie zal hij rapporteren aan Mathieu Dechamps.


Deze nieuw benoemde managers zullen de komende 1 à 2 maanden hun verantwoordelijkheden op een vlotte en doeltreffende manier overdragen en elkaar steunen tijdens deze cruciale organisatiewijzigingen. Zo blijft de continuïteit van de activiteiten, de efficiëntie en de duidelijkheid van de beslissingen verzekerd.

Wij wensen Jean, Jan en Fabian veel succes in hun nieuwe functie en heten Olivier van harte welkom in ons team.

NEWS