BESIX Watpac's engagement voor inheemse Australiërs

Global Me@BESIX Group 2 min read

De Nationale Verzoeningsweek is een jaarlijks evenement in Australië dat de inheemse cultuur en geschiedenis viert en dialoog aanmoedigt. Om haar engagement voor verzoening in herinnering te brengen en te hernieuwen organiseerde BESIX Watpac op 27 mei 2021 een speciaal evenement in elk van haar locaties.

De Australische geschiedenis wordt gekenmerkt door geweld tussen niet-inheemse Australiërs en inheemse Australiërs, de Aboriginals en Torres Strait Islanders. "Het is belangrijk dat we de waarheid vertellen over onze geschiedenis, zoals die over de grensoorlogen. Onze scholen leren ons dat namelijk niet," zegt Mick Gooda, een vooraanstaande pleitbezorger voor sociale rechtvaardigheid en inheemse rechten. 27 mei sprak hij het personeel van BESIX Watpac toe in het hoofdkwartier in Brisbane. "We moeten ertoe komen allemaal te erkennen wat er is gebeurd zodat de wonden van de gebeurtenissen kunnen helen en we allemaal samen verder kunnen gaan." In zijn resoluut positieve toespraak roept Mick Gooda de Australiërs op om samen aan een toekomst te werken die inheemse culturen respecteert.

Deze aanpak, die gericht is op de erkenning van het culturele en spirituele erfgoed van de inheemse bevolking, maakt integraal deel uit van de bedrijfscultuur van BESIX Watpac. Het bedrijf moedigt verzoening aan met haar Verzoeningsactieplan, dat focust op werkgelegenheid en opleiding als duurzame oplossingen. National Indigenous Affairs Manager, James Alley, ziet erop toe dat het initiatief goed wordt uitgevoerd. Hij werkt bovendien samen met alle projecten van BESIX Watpac om zo de mogelijkheden te maximaliseren.

De resultaten zijn opmerkelijk en maken van BESIX Watpac een voorbeeld. Voor de bouw van het Queensland Country Bank Stadium, een stadion met 25.000 zitplaatsen in Townsville, realiseerde BESIX Watpac een tewerkstellingsgraad voor inheemse werknemers van 11,6%, bijna het dubbele van de oorspronkelijke doelstelling van 6%. En dit is slechts één voorbeeld. Voor de bouw van het JCU Ideas Lab in Cairns bedroeg het percentage 11,7% en voor de uitbreiding van de raffinaderij van Sun Metals 12,3%. Daarnaast zet het bedrijf zich in voor een actieve samenwerking met inheemse bedrijven om hun capaciteiten en opleidingsprocessen te verbeteren, hun toegang tot zakelijke kansen/opportuniteiten te vergroten en de mogelijkheden in de toeleveringsketen uit te breiden.

James Alley, National Indigenous Affairs Manager: “Het culturele parcours van BESIX Watpac is aanzienlijk geëvolueerd. Momenteel zijn onze processen sterk gericht op het stimuleren van inheemse betrokkenheid en participatie, zowel op onze werven als via zakelijke opportuniteiten. Het opleiden van de volgende generatie inheemse werknemers is niet alleen onze verantwoordelijkheid, het is ook de juiste aanpak."

BESIX Watpac neemt regelmatig nieuwe initiatieven om haar engagement nog concreter te maken. In maart 2021 ondertekende het bedrijf bijvoorbeeld een MoU met de Yarpa Indigenous Business and Employment Hub. Het doel is om outsourcing naar inheemse bedrijven te vergemakkelijken door de zichtbaarheid van deze bedrijven en de pool van beschikbaar talent te vergroten.

Jean-Pol Bouharmont, CEO van BESIX Watpac: “Als grote nationale, multidisciplinaire bouwaannemer erkent BESIX Watpac haar verantwoordelijkheid haar kracht te gebruiken om sociale waarde te genereren die verder gaat dan enkel de dollarwaarde van projecten.”

Op die manier levert BESIX Watpac zeker een bijdrage aan de visie en de inspirerende woorden van Mick Gooda. "Wanneer we allemaal samen de waarheid erkennen, onze historische verschillen verzoenen, onrechtvaardigheden uit de weg ruimen en onze gedeelde toekomst als verenigde Australiërs vieren, zullen we echte verzoening bereiken."

NEWS