Wijziging in de organisatie: eenmaking BESIX Belgium-Luxembourg

Me@BESIX Group Me@Socogetra Me@Vanhout Me@BESIX Infra Me@Cobelba Me@JacquesDelens Me@FrankiFoundations Me@Vandenberg 1 min


Beste collega’s,

Graag delen wij je mee dat ‘BESIX Vlaanderen-Brussel’ en ‘BESIX Wallonie-Luxembourg’ samengevoegd worden tot één entiteit ‘BESIX Belgium-Luxembourg’ onder leiding van Mark Beyst. Sinds 1 januari 2022 functioneert deze entiteit als een eengemaakte organisatie.

Al sinds jaren levert deze geografische zone een aanzienlijke bijdrage aan onze Groep. Om dit zo te behouden, maar ook om maximaal uitgerust te zijn om enkele bijzonder uitdagende projecten het hoofd te kunnen bieden én om zo goed mogelijk opgewassen te zijn tegen de extreme concurrentie op de markt, hebben we besloten om onze werkorganisatie aan te passen. Deze aanpassing zal onze langetermijnresultaten veiligstellen en ons toestaan om verder te verbeteren.

Momenteel zien we op de Belgische markt een duidelijke verschuiving in het type klanten en de eisen die ze stellen: de projecten worden groter, de klimaatdoelstellingen krijgen steeds meer belang bij aanbestedingen en de klanten zijn steeds meer op nationaal of internationaal niveau georganiseerd. Het realiseren van onze uitgesproken ambitie om BESIX in België hoger in de waardeketen te positioneren om zo, rekening houdend met de bijbehorende verantwoordelijkheden en risico’s, onze nettomarges te verbeteren, vereist een gestroomlijnde en eengemaakte aanpak.

In het licht van deze evolutie werd Mark Beyst benoemd tot General Manager van BESIX Belgium-Luxembourg en blijft hij in deze functie rapporteren aan Jan Van Steirteghem, General Manager van de Business Unit Europe.

Samen met zijn managementteam zal Mark zich focussen op een versterkte commerciële en operationele aanpak in beide landen, op betere interne en externe partnerships, en een efficiënte en flexibele uitwisseling van vaardigheden en mensen binnen de entiteit. Tegelijkertijd zal er veel aandacht uitgaan naar het behoud en de verdere uitbouw van een sterk operationeel team, dat de motor van succesvolle organisaties als de onze vormt.

Parallel met deze commerciële en operationele invalshoek zal Mark de samenwerking met de centrale teams en support services coördineren en kracht bijzetten (People, QHSE, Finance, LC&I, BED, Tendering enz.) zodat de juiste experts ingezet worden ter ondersteuning van de projecten.

Momenteel vinden specifieke informatiesessies plaats voor collega’s van BESIX Vlaanderen-Brussel en BESIX Wallonië-Luxembourg. Zodra alle teams geïnformeerd zijn, zullen we een organigram delen.

Samen met jullie wens ik Mark en zijn teams veel succes toe in hun nieuwe rollen.

Met vriendelijke groeten,

Johan Beerlandt
Uitvoerend Voorzitter

Pierre Sironval
Deputy CEO

Jan Van Steirteghem
General Manager BU Europe

NEWS