Citizenship & Sustainability: publicatie van C&S-rapport 2019-2021 en benoeming

Me@BESIX Me@SixConstruct me@BELEMCO Me@Socogetra Me@Vanhout Me@BESIX Infra Me@Cobelba Me@JacquesDelens Me@FrankiFoundations Me@Vandenberg Group 3 min

BESIX Group kondigt met veel plezier de publicatie aan van haar “Citizenship & Sustainability”-rapport (verder: C&S-rapport) voor 2019-2021 en “Citizenship & Sustainability”-charter (verder: C&S-charter). Daarnaast wordt ook benoeming van Geert Aelbrecht als Group Sustainability & ESG Officer bekend gemaakt, een rol die hij naast zijn huidige functie als Chief People Officer zal opnemen.

C&S-charter

Het C&S-charter beschrijft het engagement van BESIX Group op het vlak van burgerschap en duurzaamheid. Het bevat de referentiepunten die gebruikt worden om doelstellingen te bepalen en de prestaties van de Groep op een transparante manier te evalueren, wat gebeurt via haar tweejaarlijkse C&S-rapport.

Met dit charter verbindt BESIX Group zich ertoe om zichzelf te verbeteren en nieuwe acties te ontwikkelen in elk van de gedefinieerde domeinen. Dat doet ze in overeenstemming met haar doelstelling: “Uitblinken in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld”.

C&S-rapport

De editie van 2019-2021 is het vierde C&S-rapport van BESIX Group. Het biedt een overzicht van de concrete acties en prioriteiten van BESIX Group op het vlak van respect voor de mensenrechten en de strijd tegen de klimaatverandering. Daarbij promoot ze duurzame en positieve oplossingen die specifiek zijn voor de sectoren waarin de Groep actief is. Het rapport vermeldt ook de verwachtingen van de stakeholders van BESIX Group op sociaal en milieuvlak.

BESIX Group wil in het bijzonder Frédéric de Schrevel en Muriel Sacré bedanken voor hun inspanningen en engagement bij het opstellen van dit fantastische document.

Het report en charter kunnen worden gedownload via deze link.

Benoeming van Geert Aelbrecht

Naast zijn functie als Chief People Officer van BESIX Group is Geert Aelbrecht aangesteld als de nieuwe Group Sustainability & ESG Officer. Zijn opdracht bestaat erin om de C&S-strategie verder te ontwikkelen in lijn met de bedrijfsstrategie van de Groep en de marktbehoeften, om de C&S-ambities van de Groep te ondersteunen en om de acties van BESIX Group te versterken met nieuwe projecten en actieplannen op het milieu- en sociale gebied.

Geert Aelbrecht volgt Frédéric de Schrevel op die deze functie bekleedde van 2010 tot 2021, naast zijn verantwoordelijkheden als Secretary General en General Counsel van BESIX Group. Hij heeft ervoor gezorgd dat BESIX Group een van de eerste bedrijven was die een C&S-draaiboek creëerde en een C&S-rapport publiceerde.

Muriel Sacré, die de inspanningen op het gebied van duurzaamheid en ESG blijft coördineren, zal aan Geert Aelbrecht rapporteren.

Geert Aelbrecht: “Als wereldwijd bedrijf streeft BESIX Group ernaar om in haar sector een voortrekker te zijn en een positieve sociale en milieu-impact te hebben. Dat willen we niet alleen via onze eigen activiteiten verwezenlijken, maar ook via die van onze partners, leveranciers en onderaannemers. Ten eerste verbinden we ons ertoe om de impact van onze activiteiten op het milieu drastisch te beperken, onder meer door de CO2-uitstoot te verminderen, circulariteit en afvalsortering te promoten en de biodiversiteit te beschermen. Ten tweede willen we een werkgever bij voorkeur te blijven in al onze vestigingen en bouwplaatsen over de hele wereld door de hoogste normen op het gebied van veiligheid en respect voor mensenrechten toe te passen, en onze partners aan te moedigen dat ook te doen.”

Bijdragen aan Citizenship & Sustainability

Als duurzaamheidsbewuste werknemers worden jullie uitgenodigd om op een positieve manier bij te dragen aan ons C&S-engagement, in overeenstemming met jullie verantwoordelijkheden. Alle concrete ideeën en realisaties die bijdragen tot een verbetering van de sociale en milieupraktijken van de Groep (zowel in het hoofdkantoor als bij de dochterondernemingen en zowel in de kantoren als op de bouwplaatsen) moeten zoveel mogelijk worden gedeeld en uitgebreid.

Aarzel niet om hierover contact op te nemen met de C&S-teams via csr@besix.com.

NEWS