written by
Lore De Jonge

BESIX Foundation investeert in sociale-impactobligaties met “Back on Track”

Global Me@BESIX Group Me@Socogetra Me@SixConstruct Me@BESIX Infra Me@Cobelba Me@FrankiFoundations Me@JacquesDelens Me@Vandenberg Me@Vanhout 2 min

De wereldwijde financiële crisis en eruit voortvloeiende inkrimping van de overheidsbudgetten en stijging van de staatsschuld hebben ertoe geleid dat de traditionele subsidieprogramma’s van de overheid vandaag sterk gereduceerd zijn. Hierdoor ondergaat het financiële landschap in de hele wereld grote veranderingen. Nieuwe vormen van financiering, zoals crowdfunding en peer-to-peerleningen, winnen snel aan populariteit, net als de sociale-impactobligaties.

De vraag naar sociale investeringen kent de laatste jaren inderdaad een exponentiële groei. Talloze bedrijven investeren in dit type beleggingsproduct, niet zozeer voor de financiële opbrengst maar vooral voor de sociale winst.

Sinds de oprichting in 2009 legt BESIX Foundation zich toe op acties rond onderwijs, milieu en bouw. Zo financierde de organisatie tot nu toe 242 projecten, verspreid over de hele wereld. Vandaag, 4 maart 2020, werpt de foundation zich op beleggingsproducten door te investeren in het project “Back on Track” via een sociale-impactobligatie.

Het project “Back on Track” wordt uitgevoerd door Oranjehuis, een Belgische vereniging zonder winstoogmerk. De bedoeling is dat jongeren tussen 17 en 25 jaar uit Oost- en West-Vlaanderen via dit programma de nodige ondersteuning krijgen in de vorm van een intensieve begeleiding van maximum één jaar. Het doelpubliek van “Back on Track” zijn jongvolwassenen die een verblijf in een strafinrichting achter de rug hebben (gevangenissen van Ieper, Brugge, Ruiselede, Gent, Oudenaarde en gesloten jeugdinstellingen). Gedurende een periode van 3 jaar zullen 8 supervisors in totaal 133 jongeren helpen “om hun leven opnieuw op de rails te krijgen”. De hulpverleners doen dit door hen met raad en daad bij te staan bij hun zoektocht naar een woning en een baan. Daarnaast krijgen de jongeren continu maatschappelijke en psychologische begeleiding om te voorkomen dat ze hervallen.

Hoe werkt zo’n sociale-impactobligatie?

Sociale-impactobligaties zijn financiële instrumenten met een vast rendement die de bijzondere eigenschap hebben dat ze kapitaal aantrekken voor projecten die inzetten op positieve maatschappelijke resultaten. In dit geval stelt de privé-investeerder (BESIX Foundation) een bepaald kapitaal ter beschikking voor de financiering van een welomschreven maatschappelijk programma dat een dienstverlener (Oranjehuis) realiseert. Als de dienstverlener de vooraf vastgelegde sociale impact heeft bereikt (133 jongeren succesvol herintegreren in de maatschappij over een periode van 3 jaar), betaalt de verstrekker van resultaatgerichte subsidies (De Vlaamse Gemeenschap en Fonds Jongerenwelzijn) de oorspronkelijke investering terug aan de belegger (BESIX Foundation).

Dit prestatiegerelateerd financieringsmodel benadrukt het belang van transparantie, verantwoordelijkheid en een op bewijzen gestoelde financiële ondersteuning.

Waarom neemt BESIX Foundation hieraan deel?

“Sinds meer dan 10 jaar draagt BESIX Foundation bij aan een betere wereld door honderden maatschappelijke projecten over de hele wereld te begeleiden en financieren. “Back on Track” is een nieuwe kans voor de foundation om een solidariteitsproject dat tegemoet komt aan een reële sociale behoefte te verwezenlijken. We hebben besloten om hierin te investeren omdat we onder de indruk zijn van de innovatieve methodologie en van het kwalitatieve team dat zijn schouders onder dit project zet”, legt Frédéric de Schrevel uit, Secretaris-Generaal en MVO Manager BESIX Group.

Wie neemt er nog aan deel?

Behalve BESIX Foundation investeren het Europees Fonds voor sociale-impactobligaties van BNP Paribas, BNP Paribas Fortis en Labido Invest (Boss Paints) samen 1,7 miljoen euro in dit project. De bankgroep BNP Paribas staat ook garant voor de financiële structurering van de obligatie. LUCAS, het centrum voor zorgonderzoek en consultancy aan de KU Leuven, is onafhankelijk evaluator van het project.

NEWS