written by
Lore De Jonge

Richtlijnen voor medewerkers van BESIX nv, BESIX Group en BESIX RED vanaf 1 april 2020

Group Me@BESIX 1 min

Beste collega's,

Sinds het begin van de maand ligt de focus van ons bedrijf op het ondersteunen van de nationale inspanning om COVID-19 te overwinnen. Het is een nieuwe realiteit waar we ons nog steeds aan aanpassen, die uitdagingen zal blijven creëren en die samenwerking en moed vereist in de komende weken.

Sindsdien hebben we ons georganiseerd om de maatregelen van de overheid en de continuïteit van onze activiteiten met elkaar te verzoenen. Voor veel functies is telewerken massaal ingevoerd. Daar waar sociale afstandelijkheid kan worden gewaarborgd, zijn onze werven nog steeds operationeel. Helaas zijn in veel andere gevallen de bouwwerkzaamheden opgeschort, met als gevolg dat veel van onze arbeiders werkloos zijn.

Door deze vertraging van onze activiteiten wordt ook de hele waardeketen van ons bedrijf steeds meer aangetast, ook voor onze bedienden. Daarom hebben we een plan opgesteld om de graad van tewerkstelling die nodig is om de huidige vertraagde activiteiten te ondersteunen en om klaar te zijn voor een toekomstige heropstart op een georganiseerde manier, nauwkeurig te definiëren en op te volgen.

We hebben dit plan deze vrijdagochtend aan onze sociale partners voorgelegd, die het hebben goedgekeurd en verrijkt. Jullie vinden dit uitgelegd op deze intranetpagina, samen met een gedetailleerde Q&A.

Vanaf maandag staan de Payroll-collega's van 9.00 tot 16.00 uur tot jullie beschikking om jullie individuele vragen te beantwoorden:

  • Arbeiders: 02 402 62 79
  • Bedienden: 02 402 62 76 en 02 402 62 13

Jullie General Managers en Heads of Department zijn ook op de hoogte gebracht en ze staan klaar om jullie te ondersteunen en verdere uitleg te geven.

Het hele management van BESIX staat klaar om jullie te helpen bij het navigeren door deze ongelooflijk complexe tijden. Hoewel we tijdelijk fysiek geïsoleerd zijn, voelen we meer dan ooit immense solidariteit binnen het bedrijf en bereidheid om te streven naar één gemeenschappelijk doel.

Wees voorzichtig.

Rik Vandenberghe
CEO BESIX Group

Geert Aelbrecht
Chief People Officer

NEWS