Oorlog in Oekraïne: steun voor de slachtoffers

Me@BESIX Group 2 min

Beste collega's,

Na een maand blijft de Russische invasie in Oekraïne aanhouden. Wij zijn net als jullie allemaal ontzet over de humanitaire catastrofe die hieruit voortvloeit.

Wij denken in het bijzonder aan onze collega's die de Oekraïense nationaliteit hebben, of die familiebanden en vrienden in Oekraïne hebben. We willen hen laten weten dat ze in deze moeilijke tijden terechtkunnen bij de BESIX-familie.

Aangezien de situatie ter plaatse snel evolueert, is het niet altijd gemakkelijk te weten hoe de slachtoffers van deze verwoestende invasie concreet kunnen worden geholpen.

Op dit moment lijkt het erop dat alle Oekraïense vluchtelingen die in België zijn aangekomen, worden opgevangen en verzorgd. Ter plaatse, in het oorlogsgebied, is de situatie veel zorgwekkender en zijn de behoeften immens.

Daarom verbindt BESIX Group zich ertoe om de donaties van de werknemers van alle bedrijven van de Groep tot 31 maart te blijven verdubbelen. Er zijn twee mogelijkheden:


  • We openen ook een specifiek kanaal om donaties in te zamelen via BESIX Foundation (opgelet: de stichting kan je geen fiscaal attest geven). Donaties aan dit fonds zullen specifiek bestemd zijn voor SOS Kinderdorpen en Dokters van de Wereld, waarmee de Stichting in het verleden heeft samengewerkt.
Bankgegevens van BESIX Foundation:
IBAN: BE80 3630 4692 2677 - BIC: BBRU BE BB
Mededeling: "donatie Oekraïne".

In verschillende regio's van de Groep worden momenteel plaatselijke initiatieven opgezet: quizavonden voor fondsenwerving, inzameling van kleding en voedsel, inrichting van huizen, enz. Wij willen graag onze collega's die deze initiatieven nemen enorm bedanken.

Wat de activiteiten van onze Groep betreft, herhalen we graag dat wij geen commerciële contacten hebben met Rusland of Russische bedrijven. Wij blijven de ontwikkelingen in de regio op de voet volgen en evalueren, en met name in de buurlanden van Rusland en Oekraïne waar wij actief zijn, namelijk Georgië, Letland en Polen. De veiligheid van onze werknemers is van het allergrootste belang en wij blijven plannen uitwerken om de steun aan alle werknemers en hun gezinnen te waarborgen.

Wij zijn ons ook bewust van de angst die we allemaal voelen ten gevolge van deze oorlog. We moeten durven geloven in het vermogen van onze staten en vooral van de Europese Unie om oplossingen te vinden voor de vrede en veiligheid van iedereen. Wij zijn solidair met Oekraïne.

Het Uitvoerend Comité van BESIX Group

NEWS