written by
Lore De Jonge

De NMBS wijst de aanleg van een tunnel en een rotonde nabij het station van Kortrijk aan BESIX toe

Me@BESIX Me@BESIX Infra Me@Vandenberg Me@SixConstruct Me@Socogetra Group Me@JacquesDelens Me@FrankiFoundations Me@Cobelba Me@Vanhout Global 1 min

BESIX werd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) geselecteerd voor de bouw en de uitrusting van een verkeerstunnel, de aanleg van wegen en saneringswerken in de omgeving van het station van Kortrijk.

De werkzaamheden kaderen in het globale renovatieproject ‘Stationsproject Kortrijk’ dat bedoeld is om de leefsfeer in de nabije omgeving van het station te verbeteren en de mobiliteit van de verschillende weggebruikers te optimaliseren. Het project is een samenwerkingsverband tussen de NMBS, Infrabel, De Lijn, de stad Kortrijk, het Agentschap Wegen en Verkeer en Parko. Het station van Kortrijk is een belangrijk regionaal spoorwegknooppunt dat de grote Belgische steden met het noorden van Frankrijk verbindt.

De uitgravingen van naar schatting 32.000 m³ zullen volgens de Stross-methode gebeuren. Dat betekent dat de infrastructuurwerken zonder bovengrondse graafwerken zullen plaatsvinden, waardoor men tegelijk boven de vloerplaat (vlot verkeer) en eronder (tunnel) kan werken. De tunnel, grotendeels gerealiseerd volgens de wanden-dak methode zal bijdragen tot een vlotter autoverkeer onder de sporen. De werf omvat eveneens de verplaatsing en inrichting van een nieuw rioleringssysteem in de richting van Kortrijk Weide en de aanleg van een rotonde in het verlengde van de tunnel.

“BESIX is tevreden dat ze haar expertise ten dienste kan stellen van het renovatieproject voor het station van Kortrijk. Het beantwoordt aan de mobiliteitsuitdagingen waarmee de weggebruikers geconfronteerd zijn, en omvat tegelijkertijd de opwaardering van een hele wijk”, licht Dirk Van Lokeren, Senior Operations Manager BU Europe - Flanders & Brussels, toe.
NEWS