Legal & Contract, Risk & lnsurance, Business & Project Support: benoemingen en nieuwe werkorganisatie

Me@BESIX Me@SixConstruct me@BELEMCO Me@Socogetra Me@Vanhout Me@BESIX Infra Me@Cobelba Me@JacquesDelens Me@FrankiFoundations Group Me@Vandenberg 2 min

Beste collega’s,

Om de naderende pensionering uit volledig dienstverband van Frédéric de Schrevel aan het einde van dit jaar op te vangen, hebben wij besloten om de volgende nieuwe organisatie op te zetten:

Marc Duvieusart wordt benoemd tot General Counsel

Marc is Deputy General Counsel sinds 2015. Hij zal de managementtaken van Frédéric de Schrevel overnemen en op een efficiënte en effectieve manier leidinggeven aan alle ‘Legal & Contract’-teams van de Groep . Marc zal het ‘Legal & Contract’-team aansturen en hun acties coördineren. Meer bepaald zal hij verzekeren dat er voor alle zaken die betrekking hebben op onze activiteiten en operaties (vanaf de (pre-)tenderfase), een degelijk juridisch en contractueel due diligence-onderzoek wordt uitgevoerd om de besluitvorming, het claimbeheer en de voltooiing van onze projecten te verbeteren.

Nathalie Dewell wordt benoemd tot Directeur ‘Risk & lnsurance’

Nathalie is sinds 2017 lnsurance Manager. Zij zal het risico- en verzekeringsbeheer van de Groep, evenals het Risk Management Competence Centre, het verzekeringsteam en de relaties met makelaars en verzekeraars in de Groep verder aansturen en coördineren. Nathalie zal ervoor zorgen dat een correcte en optimale risicobeoordeling en -overdracht naar de verzekering deel uitmaakt van het projectbeheer, en dit vanaf de (pre-)tenderfase.

Fabian Boucher wordt benoemd tot Directeur Engineering & BPS

Fabian Boucher zal, naast zijn verantwoordelijkheden als Directeur van Engineering, een nieuwe functie opnemen. Meerbepaald zal hij de taken en verantwoordelijkheden van Frédéric de Schrével in de BPS en IMs support van BESIX Contracting voortzetten, met het oog op een sterke opvolging en bijdrage aan de operationele uitmuntendheid van onze Groep.

Frédéric de Schrevel behoudt zijn huidige verantwoordelijkheden tot het einde van dit jaar. Intussen zal hij de transitie van de competentiecentra binnen de Groep samen met Nathalie, Marc en Fabian aansturen.

Vanaf 1 januari 2022 zal:

  • Marc Duvieusart voor de teams ‘Legal & Contract’ rapporteren aan Pierre Sironval, Deputy CEO;
  • Nathalie Dewell voor de teams ‘Risk & lnsurance’ rapporteren aan Hans Beerlandt, Head of Finance; en
  • Fabian Boucher voor de BPS-teams belast met IMs, Archieven, Documenten, Informatie en Kennisbeheer rapporteren aan Pierre Sironval, Deputy CEO.

Frédéric de Schrevel blijft Secretaris-Generaal vanaf 1 januari 2022 om Pierre Sironval en mij bij te staan met strategisch en operationeel advies en bij opdrachten, met inbegrip van complexe contractonderhandelingen, vorderingen en geschillen en voor corporate housekeeping. Frédéric zal eveneens ondersteuning blijven bieden bij het opstellen van ons volgende Group C&S-verslag voor het einde van het jaar.

Frédéric is al 15 jaar een belangrijk lid van ons Uitvoerend Comité en heeft een beduidende bijdrage geleverd aan ons bedrijf. Hij heeft ons denken over het beheer van juridische en contractuele risico's en opportuniteiten, governance en beleidslijnen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid getransformeerd. Frédéric is ook de drijvende kracht geweest om van duurzaamheid een kernpijler van onze wereldwijde strategie te maken. We zijn ervan overtuigd dat Marc, Nathalie en Fabian dankzij hun ervaring bij BESIX en daarbuiten de ideale personen zijn om verder te bouwen op de stevige fundamenten die Frédéric neerzette en om de centrale competentiecentra ‘Legal & Contract’, ‘Risk & lnsurance’ en BPS verder uit te bouwen.

We vertrouwen erop dat jullie allemaal verder zullen samenwerken met onze betrokken collega's en hun teams. Ons senior management steunt immers op hen voor een doeltreffende en centrale ondersteuning en opvolging in deze kerndisciplines.

Het volledige Uitvoerend Comité zal deze transitie en de toekomstige organisatie ondersteunen, stimuleren en opvolgen.

Johan Beerlandt

NEWS