Cyberbeveiligingsincident

Global 1 min

Op zaterdag 9 oktober 2021 stelde BESIX vast dat ze het slachtoffer is geworden van een cyberbeveiligingsincident, waarbij een aantal servers getroffen werden die het grootste deel van haar Belgische IT-systemen ondersteunen. Het bedrijf ondernam onmiddellijk actie en schortte alle getroffen systemen op, sloot servers af, bracht de autoriteiten op de hoogte en activeerde het wereldwijde netwerk van BESIX's IT-professionals en externe experts om de situatie op te lossen. Het bedrijf is actief bezig om haar systemen zo snel mogelijk te herstellen.

BESIX heeft op dit moment geen aanwijzingen dat deze situatie klanten-, leveranciers- of werknemersgegevens een impact ondervinden. Het zal een tijd duren voordat het probleem is opgelost, waardoor bepaalde transacties met klanten en leveranciers vertraging kunnen oplopen. BESIX en haar IT-partners blijven de situatie evalueren en beheren om de impact van de huidige situatie op de activiteiten, klanten en partners van het bedrijf tot een minimum te beperken. Activiteiten op projecten en bouwwerven gaan momenteel door zonder grote verstoring.

Omwille van deze onderbreking wordt het BESIX-personeel best telefonisch gecontacteerd, aangezien de mailservers uitgeschakeld zijn.

NEWS