BESIX: nieuw BOT-contract toegewezen in energie-uit-afvalsector in Dubai

Global Group Me@BESIX Me@SixConstruct 2 min

Samenvatting

  • De Stad Dubai kende een contract toe aan BESIX voor de uitvoering en exploitatie van het energie-uit-gasproject op de Al Qusais-stortplaats in de Verenigde Arabische Emiraten;
  • De installaties zullen duurzame energie produceren en voorkomen dat er milieuschadelijk stortgas in de atmosfeer terechtkomt;
  • Met dit project verstevigt BESIX haar leiderspositie op de energie-uit-afvalmarkt in de VAE en bevestigt de groep haar expertise op het vlak van duurzame terugwinning van zowel organisch als niet-organisch vast afval.

BESIX zal de installaties voor de productie van hernieuwbare energie bouwen in Al Qusais (Dubai) en gedurende 16,5 jaar exploiteren. Het contract voor de energie-uit-gasinstallaties werd toegekend aan BESIX door de Stad Dubai.

Het project omvat het opvangen van het gas afkomstig van de Al Qusais-stortplaats en het behandelen ervan voor de productie van elektriciteit. Deze terugwinning van methaan, dat wordt geproduceerd door de afbraak van organische fracties, is des te duurzamer omdat het voorkomt dat dit milieubelastende gas in de atmosfeer terechtkomt.

Eenmaal voltooid zullen de installaties een netwerk van 22 tot 24 km aan leidingen omvatten en tot 9.000 m³ stortgas per uur behandelen. Ze zullen een productiecapaciteit hebben van 12 MW.

Deze opdracht maakt onderdeel uit van het Strategische Plan van de Stad Dubai voor een geïntegreerd afvalbeheer en de ambitieuze milieudoelstellingen ervan. Het sluit ook aan bij het Milieuplan van de Verenigde Naties (UNEP) met betrekking tot het beheer van vast afval.

Benoit Vadani, Vice President Business Development: "BESIX is bijzonder vereerd met het hernieuwde vertrouwen van de Stad Dubai in de milieuexpertise van onze groep. Dit project zal de leiderspositie van BESIX versterken op de energie-uit-afvalmarkt in de VAE. Onze groep exploiteert nu installaties voor de energieterugwinning uit zowel organisch als niet-organisch vast afval, twee complementaire en duurzame activiteiten."

Milieuexpertise

De voorbije jaren is BESIX uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de waterzuiverings- en energie-uit-afvalsector van de Golfregio. Naast het ontwerp en de bouw biedt de groep ook financierings-, exploitatie- en onderhoudsdiensten aan via publiek-private samenwerkingen.

Een van de huidige activiteiten van de groep in de energie-uit-afvalsector is de centrale op basis van thermische valorisatie van afval voor de Stad Dubai, de grootste installatie voor energiewinning uit afval ter wereld. Het project bevindt zich in de eindfase van de financiering en een vervroegde inwerkingtreding is voorzien begin 2020. De installatie zal geëxploiteerd worden door BESIX en Hitachi Zosen Inova. Andere projecten omvatten de bouw van een installatie voor brandstof uit afval door Emirates RDF (BESIX - Tech Group Eco Single Owner Holding - Griffin Refineries) in het Emiraat Umm Al Quwain. De productie van deze installatie zal het gebruik van fossiele brandstoffen in de cementfabrieken gedeeltelijk vervangen.

Over BESIX

BESIX is een vooraanstaande Belgische bouwgroep, die gevestigd is in Brussel en actief is op vijf continenten in de sectoren bouw, concessies en vastgoedontwikkeling. Tot haar bekendste realisaties behoren Dubai’s Burj Khalifa, of ‘s werelds hoogste toren, gebouwen van het Europees Parlement in Brussel en het Grand Egyptian Museum, op het plateau van de piramiden van Gizeh.

BESIX voert grote milieuprojecten uit. Enkele lopende projecten zijn een energieneutrale infrastructuur, in het bijzonder transportinfrastructuur en rioolwaterzuiveringsstations. De groep ontwikkelt ook installaties voor waterrecuperatie en afvalrecyclage in de Europese Unie en het Midden-Oosten.

Dankzij de in-house Engineeringafdeling van de groep kan BESIX unieke, uiterst complexe projecten uitvoeren, vooral op het gebied van techniek en milieu.

PRESS RELEASE