#BetterTogether: 100 lachende gezichten om de BESIX-cultuur uit te drukken

Me@BESIX Me@SixConstruct me@BELEMCO Me@Socogetra Me@Vanhout Me@BESIX Infra Me@Cobelba Me@JacquesDelens Me@FrankiFoundations Me@Vandenberg Group 2 min

Zoals het gezegde luidt, “bepaal je met een goede strategie de spelregels, maar cultuur bepaalt de wijze waarop het spel gespeeld zal worden”. Laten we samen nadenken over de cultuur die we bij BESIX hebben en willen verder ontwikkelen en koesteren. Wat is deze ‘BESIX way’ die ons van de anderen onderscheidt? Welke verbintenissen gaan we met elkaar aan en welke maatstaven gebruiken we in onze omgang met elkaar?

Het Uitvoerend comité van BESIX Group heeft zes gedragingen geïdentificeerd die intrinsiek verbonden zijn met onze bedrijfscultuur en onze waarden. Ieder van ons wordt verwacht deze na te leven. De eerste letters van deze zes gedragingen vormen samen het woord BETTER.

Be inclusive | Eagerness | Take ownership | Trust | Engaging teams | Resolve together.

Door ze in ons dagelijks werk toe te passen, dragen we bij tot permanente verbetering, blijven we een toonaangevend bedrijf binnen onze activiteiten, en doen we het samen beter.

Laten we even stilstaan bij het eerste gedrag, Be inclusive.

Inclusie neemt een centrale plaats in en is verbonden met de waarde van respect. Ze garandeert rechtvaardigheid, gelijke kansen en openheid naar onze collega’s toe, ongeacht hun achtergrond, overtuigingen of levensstijl.

“Dit stimuleert ons om het welzijn van onze collega’s te ondersteunen door mee te werken aan een respectvolle en zorgzame werkomgeving. Inclusie betekent ook openstaan voor andere zienswijzen en bereid zijn om samen met anderen oplossingen te ontwikkelen, waarbij je ook je eigen visie of mening in twijfel kunt trekken. Onze zakenwereld wordt met de minuut complexer, dus we moeten allemaal beroep doen op verschillende inputs en deskundigen om tot de beste beslissingen te komen.” – Pierre Sironval, Deputy CEO.

Om onze verschillen op een visuele en warme manier te illustreren en ze als een sterkte en een inspiratiebron te tonen, gingen 100 collega’s van over de hele wereld akkoord om te poseren voor dit boek.

“Dit boek gaat over kansengelijkheid, vooral op het vlak van loopbaanontwikkeling en interne mobiliteit. Het toont hoe onze verschillen ons uniek en sterker maken. Maar het is vooral een mooi symbool dat we bij BESIX niet altijd muren bouwen – we bouwen ook bruggen. Onderling. Om afkomst, gender of professionele status te overstijgen.” – Geert Aelbrecht, Chief People Officer.

Veel plezier bij het doornemen van dit boek. Je zult gezichten, glimlachen, carrières en meningen van over de hele wereld ontdekken!

De komende weken zullen we geregeld terugkomen op dit inclusiviteitsthema, en tools en tips delen om mee te bouwen aan een tolerante, open en inclusieve cultuur. Intussen vind je in het onderstaande kader enkele voorbeelden van inclusief gedrag.

Iedereen heeft de kracht om dingen te veranderen en te leren hoe we de werkplek leefbaarder en duurzamer maken voor iedereen - ook jij!

We willen je ook de kans geven om deze cultuur met ons te co-creëren. Daag ons uit hoe we deze cultuur via onze 6 gedragsprincipes nog meer kunnen verankeren. Geef feedback over hoe wij en onze leiderschapsteams, onze cultuur belichamen.

Caroline Vyncke is aangesteld als projectcoördinator voor de uitrol van het BETTER gedrags- en cultuurplan. Je kan haar contacteren voor details, feedback en ideeën.

Het Uitvoerend Committee van BESIX Group

NEWS