written by
Lore De Jonge

BESIX People Organization

Me@BESIX Me@SixConstruct Me@BESIX Infra Me@Socogetra Me@Vanhout Me@Cobelba Me@JacquesDelens Me@FrankiFoundations Group Me@Vandenberg 9 min

Beste collega’s,

Inleiding

De wereld waarin we actief zijn, verandert voortdurend. Hierdoor heeft ons bedrijf de voorbije jaren ook reeds een aantal transformaties doorgemaakt, die aansluiten bij onze duidelijke doelstelling in het kader van BESIX Forward: Excel in Creating Sustainable Solutions for a Better World.

Dankzij onze 6 vastgelegde Strategic Drivers werden tal van initiatieven gelanceerd of versneld, zoals onze Start-Up Accelerator, de overname van Watpac, de nieuwe inkooporganisatie en vele andere.

Wij vroegen ook naar uw input over de manier waarop we deze veranderingen beheren, communiceren en sturen, bijvoorbeeld via ons onderzoek BESIX Group Engagement van 2018 en verschillende workshops achteraf.

Op basis daarvan begon het Executive Committee na te denken over het beheer en de ondersteuning van onze grootste troef, namelijk JULLIE.

De feedback die we via enquêtes van u ontvingen, leidde tot 3 duidelijke conclusies:

· Ons bedrijf moet voor de toekomst een duidelijke People Strategy ontwikkelen

· Ons aanbod voor onze medewerkers moet hun groei tijdens hun loopbaan ondersteunen

· Onze organisatie moet de co-creatie en onze toekomstvisie weerspiegelen

We hebben aan deze verschillende thema’s gewerkt, de vergelijking met de allerbeste bedrijven in hun klasse gemaakt en ondersteuning en input van verschillende interne teams gevraagd.

Vandaag wil ik u graag informeren over de eerste stap die we zetten: de ontwikkeling van een nieuwe People Organisation, ter ondersteuning van ons menselijk kapitaal.

Ontwerpcriteria voor de nieuwe organisatie

Met de nieuwe People Organisation op groepsniveau willen we aantonen dat we het niet meer hebben over human resources (of personeelsleden als middelen), maar dat we onze medewerkers, onze mensen centraal stellen, omdat ze essentieel zijn voor ons succes.

We stimuleren de organisatie om samen te werken over de grenzen heen van business units, bedrijven en landen. Deze samenwerking leidt tot meer eenheid en maakt het mogelijk tot betere oplossingen te komen.

We willen de verantwoordelijkheid op de juiste plaats leggen. Duidelijker bepalen wat we samen kunnen doen, en wat we moeten delegeren om beter af te kunnen stemmen op de lokale omstandigheden.

Rollen & verantwoordelijkheden

In de bijgevoegde presentatie vindt u ter informatie een volledige beschrijving van de organisatie en de rollen. Uw reacties of feedback zijn welkom. We hebben deze rollen ontwikkeld op basis van de acties & doelstellingen zoals vastgelegd in onze People Strategy en de doelstellingen van de strategische doelstelling ‘Great Place to Work’.

1. We stellen 3 Regional People Directors aan

Met het oog op de coördinatie en het delen van kennis binnen elke regio en tussen de regio’s, hebben we de rollen van 3 Regionale People Directors vastgelegd.

Johan Melort wordt benoemd tot Regional People Director Europe.

Europe: alle landen op het Europese vasteland en Canada

Vincent Gondouin wordt benoemd tot Regional People Director International & Middle-East.

Alle landen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië

Angela Liebke wordt benoemd tot Chief People Officer Watpac.

Australië en buurlanden

Ze rapporteren alle drie rechtstreeks aan Geert Aelbrecht, Chief People Officer, en aan de betrokken verantwoordelijken van de verschillende business units via lokale boards, rapporten en interactie.

2. Creatie van expertrollen op groepsniveau

Global Expert Reward & Recognition: vertaalt de People Strategy & bedrijfsstrategie in uitvoerige beleidslijnen, procedures en tools inzake verloning en voordelen op groeps- en regionaal niveau.

Momenteel neemt Johan Melort deze rol verder ad interim op zich totdat iemand is aangeworven. U kunt zich altijd kandidaat stellen of iemand voordragen via de interne jobsite.

Global Expert Talent & Leadership Management: vertaalt de People Strategy & bedrijfsstrategie in uitvoerige beleidslijnen, procedures en tools inzake talent, succession en leiderschapsbeheer op groeps- en regionaal niveau. Caroline Vyncke zal deze rol opnemen, met de steun van Stéphanie Vanhee.

Global Expert Sourcing & Recruitment: vertaalt de People Strategy & bedrijfsstrategie in uitvoerige beleidslijnen, procedures en tools inzake selectie en werving op groeps- en regionaal niveau. Axelle Vanklemput zal deze rol opnemen.

Global Expert BESIX Academy: vertaalt de People Strategy & bedrijfsstrategie in uitvoerige beleidslijnen, procedures en tools inzake ontwikkeling op groeps- en regionaal niveau. Sylvie Floor zal hiervoor instaan.

Global Expert People Agility: vertaalt de People Strategy & bedrijfsstrategie in uitvoerige beleidslijnen, procedures en tools inzake veranderingsbeheer op groeps- en regionaal niveau. Voor deze nieuwe functie wordt momenteel iemand aangeworven. U kunt zich altijd kandidaat stellen of iemand voordragen via de interne jobsite.

Al deze functies rapporteren rechtstreeks aan Geert Aelbrecht.

3. Regionale inbedding

De link met de lokale activiteiten blijft van cruciaal belang om de voortzetting van de activiteiten, de directe ondersteuning van onze collega’s, de snelle opsporing van problemen en het beperken van risico’s te waarborgen.

Op beleidsbepalend en strategisch niveau zal Geert zorgen voor regelmatige interactie tussen alle regionale People Managers van de verschillende departementen en bedrijven, met het oog op afstemming, co-creatie, eenheid en uitmuntendheid.

Voor operationele aangelegenheden zal Johan de coördinatie verzorgen voor alle Belgische regionale bedrijven.

Voor Europa

Johan Melort zal de leiding nemen over de regio Europa. Hij wordt operationeel verantwoordelijk om alle aspecten die de People Strategy ondersteunen gecoördineerd te laten verlopen, rekening houdend met de input van de expert ondersteuning en het cocreatie center.

Karla Craeynest wordt benoemd tot People Manager voor BESIX Corporate & Headquarter Services van de BU’s (International, RED, Concessions & Assets). Ze zal verschillende belangrijke projecten leiden zoals BESIX als Great Place to Work.

Nathalie Vankrunkelsven wordt benoemd tot People Manager BESIX Belgium en wordt verantwoordelijk voor alle operationele departementen van BESIX op het Belgische en Luxemburgse grondgebied.

Gauthier Vanvyve wordt coördinator voor Industriële Relaties (contact met de sociale partners), coördinator voor BESIX NV Arbeiders en Regionale Expert Sociale Wetgeving op Onderaanneming. Voor vragen rond Check-in-at-Work, sociale documenten en anderen gerelateerde elementen, wordt Gauthier tevens eerste lijn contact. Hij wordt ondersteund door Santiago Travieso-Santana voor onze arbeiders (Brussel en Wallonië)

Het team van Dris Salek rapporteert aan Johan Melort en zal blijven werken aan ons wagenpark en andere administratieve diensten.

Kitty Schuurbiers en Sébastien Palerme blijven respectievelijk People Manager BESIX Netherlands en BESIX France.

Regionale aannemers en gespecialiseerde aannemers:

Voor de verschillende dochtermaatschappijen van BESIX die actief zijn op Belgisch grondgebied en daarbuiten verandert er niets aan de huidige HR-organisaties.

U vindt alle People (HR)-contacten op de Who-is-Who van de groep.

Voor Internationaal & het Midden-Oosten

De lokale People Organisatie in het Midden-Oosten zal onder leiding staan van Vincent Gondouin.

De individuele functionele verantwoordelijken in dit team zullen op een later tijdstip bekendgemaakt worden.

Op het hoofdkantoor in Brussel wordt nog steeds de volgende ondersteuning geleverd:

Mobilisatie van personeel: Stéphanie Vanhee blijft verantwoordelijk voor de personeelsbewegingen tussen regio’s en nieuwe medewerkers via het Brusselse hoofdkantoor.

Een aantal diensten inzake salarisafrekening en sociale zekerheid zullen nog steeds vanuit het hoofdkantoor verzorgd worden: Rosetta Cucci, ondersteund wordt door Sasha Hiyeza, blijft verantwoordelijk voor de lokale coördinatie ter ondersteuning van de verschillende landen en Vincent Gondouin.

Voor Australië

Het organisatieoverzicht met de verschillende verantwoordelijkheden is terug te vinden in de bijgevoegde PowerPoint-presentatie.

De lokale People Organization in Australië zal onder leiding staan van Angela Liebke.

Haar team ondersteunt en werknemers, leiders om hun performantie en de groei en succes van de Watpac business unit te vrijwaren.

Emily Brooks leidt het algemene en operationele team. Dit team bevindt zich in de lokalen van het bedrijf verspreidt over Australië, om de teams van Watpac op lokale en afgelegen projecten zo goed mogelijk te ondersteunen.

De verschillende teamleiders zijn:

· Queensland, Northern Territory (and other regions): Emily Brooks, gebaseerd in Brisbane

· New South Wales, Australian Capital Territory: Kathy Pham, gebaseerd in Sydney

· Victoria and South Australia: Tina Mullan, gebaseerd in Melbourne

Kate Singleton beheert de informatiesystemen (inclusief Metrilio), voordelen en payroll. Samen met haar team beheert zij de payroll voor heel Australië vanuit Brisbane office.

Het resourcing team dewelke een belangrijke taak heeft in het vinden en aanwerven van beste talent op de markt wordt geleid door Caoimhe Bowden die zich in Brisbane bevindt.

Organisationele ontwikkeling en leren zal blijvend verzorgd worden door Jade Pearson en haar team vanuit Brisbane maar zal blijven nationaal opereren.

De gespecialiseerde dienst van Industriële relaties wordt voor alle diensten bij Craig Dearling, die ondersteund wordt door het generalistische HR team.

Het nieuwe team inzake internationale mobiliteit wordt gevormd uit de bestaande teamleden. Dit nieuwe team ondersteunt de identificatie, onboarding en mobilisatie van de nieuwe collega’s, inclusief de coördinatie van de visa-aanvragen en het beheer van de migratie. Binnen dit team zit

Emily Brooks (lead), Kate Singleton (payroll), Caoimhe Bowden (sourcing/visas en migratie), Ellarie Osborn (onboarding, visas/migratie) en Kathryn Bourke (general support).

4. Oprichting van een expertisecentrum

Aangezien een van de duidelijke strategische drijfveren eruit bestaat meer synergieën binnen de groep tot stand te brengen, zullen we ons People Cocreation Center lanceren onder leiding van Olivier De Ridder. Olivier wordt Senior Manager People Cocreation Center, BPO People & QHSE Systems.

Het Cocreation Center ondersteunt de verschillende regio’s en bedrijven bij het selecteren van de juiste tools, indien mogelijk gedeelde tools, procedures en processen met het oog op de optimalisering van het gebruik en de inzetbaarheid, de efficiëntie en de compatibiliteit, wat een betere doorstroming van talent in de organisatie mogelijk maakt.

Dankzij gemeenschappelijke rapportering zullen de gegevens van medewerkers bovendien strategischer gebruikt kunnen worden in de strategische planning. Olivier wordt in zijn taak ondersteund door François Gérard.

Olivier De Ridder zal ook de leiding nemen van de BESIX Payroll and Administration

Voor de arbeiders wordt payroll en administratie uitgevoerd door het team hieronder vermeld:

· Dirk Magdelijns: Senior Payroll Officer Workers

· Lucie Bassée: Payroll Officer Workers

Voor payroll en administratie van bedienden zal het volgende team de taken uitvoeren:

· Catherine Van Ravestyn: Benefits and Administration Officer

· Maryse Goossens: Senior Payroll & Mobility Officer

· Véronique Baudhuin: Payroll & Mobility Officer

· Rosetta Cucci: International Payroll Officer

· Sasha Hiyeza: Junior Payroll Officer

Met al uw vragen over de salarisafrekening bij BESIX NV, BESIX RED, BESIX Group, BESIX STAY kunt u nog steeds terecht op payroll@besix.com

In dezelfde optiek zullen we reizen binnen de groep blijven ondersteunen via Christophe Hondequin en Eva Bruyninckx. Ze zullen rapporteren aan Olivier.

Tot slot zal Peter Bertels zijn rol als Senior Manager Creativity & HR Digital Enabling blijven uitvoeren en de hang naar creativiteit ondersteunen, die BESIX onderscheidt van alle andere bedrijven in onze sector. Voor deze rol rapporteert hij aan Geert Aelbrecht.

5. Gedeelde experten

Sourcing and Recruitment blijft gecoördineerd door Axelle (Headquarters/International/EU), en bestaat uit Yannick Van Aelst (Headquarters, Operations); Valérie Olivier (Headquarters, Flamant, BESIX STAY, Operations); Maxim Maveau (Operations EU), Mathilde Dall’Armi (Researcher) en een vacature voor Senior Recruiter voor de Europese operationele markt. U kunt zich altijd kandidaat stellen of iemand voordragen via de interne jobsite

De BESIX Academy zal geleid worden door Sylvie Floor. In haar team ondersteunt Karim Mossadek hoofdzakelijk de digitalisering van ons ontwikkelingsaanbod, terwijl Maurine Bodart de administratieve en logistieke opvolging ondersteunt.

Al deze veranderingen zijn vanaf vandaag van kracht. Ik wens al mijn collega’s veel succes toe met hun opdrachten en verantwoordelijkheden. Als u geïnteresseerd bent in een van de vermelde jobs of iemand kent in uw intern of extern netwerk, neem dan gerust contact met ons op.

Met de lancering van deze People Organization willen we onze 5 waarden nog meer onderstrepen, door in Eenheid samen te werken over de grenzen heen, en door de Co-creatie van oplossingen in uw voordeel. Op die manier werken we samen aan verbetering om Uitmuntendheid te bereiken, met Respect voor de individuele en collectieve ambities. Het zal onze dagelijkse Passie zijn om onze medewerkers centraal te stellen.

Meer informatie vindt u in onze brochure

Met vriendelijke groeten,

Geert Aelbrecht

Chief People Officer BESIX Group

NEWS