BESIX GROUP: RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2020

Global 11 min

Hoofdpunten

 • Het orderboek van BESIX Group is goed gevuld en heeft een waarde van 4,2 miljard euro, ondanks vertragingen in de gunning van projecten in bepaalde delen van de wereld als gevolg van de Covid-19-pandemie.
 • De inkomsten van de Groep bedragen 2,7 miljard euro voor het jaar 2020, wat wijst op de veerkracht van de Groep en haar vermogen om uitdagingen te overwinnen. De inkomsten werden beïnvloed door de Covid-19-pandemie, maar vertonen een sterk herstel sinds midden 2020.
 • BESIX Group rapporteert een EBITDA van 75,3 miljoen euro en een nettoresultaat vóór belastingen en afschrijving op goodwill van 16,3 miljoen euro. De resultaten zijn lager als gevolg van de sterke wereldwijde vertraging van de economie enerzijds en anderzijds van de voorzieningen die uit voorzorg genomen werden op vier projecten. Die vier projecten lopen ten einde en zullen in 2021 worden opgeleverd.
 • De financiële balans van de Groep is gezond met een solvabiliteitsratio van 22%, wat boven het sectorgemiddelde ligt. Ook de netto kaspositie is robuust.
 • Het succes van de diversificatiestrategie van de Groep van de voorbije jaren wordt bevestigd door resultaten die hoger liggen dan de vooropgestelde doelstellingen, meer bepaald van BESIX Watpac in Australië, de water- en afvalconcessies (PPS) van BESIX in het Midden-Oosten en de gespecialiseerde infrastructuuraannemers in de Benelux, alsook door de goede resultaten van BESIX Real Estate Development.
 • De vooruitzichten voor 2021 zijn goed. Er zullen belangrijke projecten worden opgeleverd, terwijl er andere zullen worden opgestart in alle markten van BESIX Group.

Verklaringen van de Chief Executive Officer en de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Rik Vandenberghe, CEO van BESIX Group: “2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de wereld de strijd aanging met de coronapandemie. We hebben snel gehandeld om in de eerste plaats onze mensen, onze projecten en het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen, te beschermen. Ondanks de zeer moeilijke werkomstandigheden van de afgelopen 12 maanden hebben wij tijdens het moeilijke eerste halfjaar veerkracht getoond en in het tweede een sterk herstel gerealiseerd. Zoals te verwachten viel, is onze netto opbrengst inferieur aan dat van 2019. Met een gezonde balans, een solide orderboek van 4,2 miljard euro, en ten slotte ons bekwame en vastberaden team, kijken we met ambitie en optimisme naar de toekomst.”
Johan Beerlandt, Voorzitter van de Raad van Bestuur van BESIX Group: “De Raad van Bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat BESIX, met haar toegewijde werknemers, haar gediversifieerde activiteiten en haar stevige financiële structuur, goed gepositioneerd is voor de volgende etappes van haar reis. Met haar erkende expertise is BESIX ideaal geplaatst om in al haar markten actief deel te nemen aan de herstelplannen en de economische heropleving na de Covid-19-crisis. Namens alle leden van de Raad van Bestuur spreek ik ons vertrouwen uit in het uitvoerend management en in alle personeelsleden om BESIX door deze uitdagende periode te loodsen en om onze grootschalige, complexe infrastructuur- en bouwprojecten over de hele wereld uit te voeren.”

Contracting: geografische verschillen

Grand Egyptian Museum, Caïro, Egypte

De contractingactiviteiten van BESIX Group vertoonden een hoge mate van veerkracht tijdens de Covid-19-pandemie. Een belangrijke impact van de pandemie was een vertraging van de privéuitgaven, een verschuiving van de prioriteiten van de overheden naar openbare veiligheid en welzijn, wat leidde tot de annulering van aanbestedingen, het uitstel van projecten en het herschikken van budgetten. De teams van BESIX Group hebben zich aangepast aan de lokale gezondheidsmaatregelen en hebben zich toegespitst op operationele uitmuntendheid om het hoofd te bieden aan de crisis die de bouwsector wereldwijd zwaar heeft getroffen.

West-Europa

Het sterke herstel en de oplevering van sleutelprojecten (bv. Manhattan, Brucargo in Brussel) in het tweede semester hebben ertoe bijgedragen dat de gevolgen van de eerste lockdown aanzienlijk konden worden beperkt.

 • Vooruitzichten 2021: BESIX Group start grote projecten in de regio Benelux-Frankrijk, waaronder het station Saint-Denis Pleyel van de Grand Paris Express, de Scheldetunnel en de rechteroeverinfrastructuur voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen. De Groep keert ook terug naar de Italiaanse infrastructuurmarkt met een eerste contract voor de bouw van tunnels, een viaduct en een brug.

Australië

Ondanks een inkrimping van de markt is BESIX Watpac gegroeid door optimaal gebruik te maken van de integratie van de capaciteiten van de Groep om haar lokale concurrentiepositie met succes te versterken. De entiteit sloot het jaar af boven haar streefdoelen en is trots op de oplevering van verschillende complexe gezondheids- en onderwijsvoorzieningen.

 • Vooruitzichten 2021: BESIX Watpac zal in 2021 grote projecten opleveren, waaronder de uitbreiding van de luchthaven van Adelaide, en zal nieuwe projecten opstarten zoals het nieuwe metrostation Barangaroo in Sydney. Het bedrijf boort ook de Nieuw-Zeelandse markt aan met de bouw van een stadion met 25.000 zitjes, en bevindt zich in een ideale positie om actief deel te nemen aan het Australische herstelplan.

Midden-Oosten

De daling van de olieprijzen heeft ernstige gevolgen voor de financieringscapaciteit en de vastgoedmarkt van de Golflanden, met alle negatieve gevolgen van dien voor de bouwsector. Six Construct is geen uitzondering, maar kon vertrouwen op haar PPS-capaciteiten en kwaliteitsprojecten om de terugval te verzachten. In 2020 kon Six Construct haar portefeuille en relaties met belangrijke overheidsklanten uitbreiden en projecten verzekeren zoals de Dibba Bulk Handling Terminal in Fujairah. Het bedrijf bereikte ook belangrijke mijlpalen voor de Shindagha Bridge en de Dubai Uptown Tower, en leverde belangrijke projecten op zoals de Refuse Derived Fuel facility in Umm Al Quwain.

 • Vooruitzichten 2021: Six Construct heeft prioritaire sectoren in het aanbestedingsdomein geïdentificeerd, namelijk Infrastructuur, Marine, Milieu en Speciaalbouw, waarvoor zich binnenkort aanbestedingsmogelijkheden zullen aandienen. Het bedrijf is ook ideaal geplaatst om de ontwikkeling van nieuwe PPS-projecten te begeleiden, zowel in de milieu- als in de infrastructuursector.

Internationaal

BESIX Group boekte op alle fronten stevige vooruitgang met de bouw van eersteklas maritieme, bouw- en infrastructuurprojecten in Afrika, Canada en Oost-Europa, waardoor de Business Unit International positieve resultaten kon voorleggen.

 • Vooruitzichten 2021: BESIX Group zal in de loop van het jaar uitzonderlijke projecten opleveren, waaronder de Tutankhamun Gallery in het Grand Egyptian Museum. Verschillende lopende projecten zullen hun productiepiek bereiken, waaronder de Mohammed VI Toren in Marokko. Nieuwe projecten, zoals maritieme installaties, hoogbouw en infrastructuur, worden verwacht in Ivoorkust, Noorwegen en Canada.

Regionale & gespecialiseerde aannemers (West-Europa)

World Expo Paviljoen, Namen, België

De regionale en gespecialiseerde entiteiten van BESIX Group, die voornamelijk actief zijn in de Benelux, droegen 0,9 miljard euro bij aan de inkomsten van de Groep (12% minder dan verwacht, voornamelijk door Covid-19) en 1,2 miljard euro aan het orderboek. Het gaat om de regionale aannemers Vanhout, Jacques Delens, Wust en Lux TP en de gespecialiseerde aannemers Socogetra, Franki Foundations, BESIX Infra en Van den Berg.

De financiële prestaties van de regionale en gespecialiseerde entiteiten in West-Europa verschillen onderling:

Bij de regionale aannemers heeft de Luxemburgse entiteit Lux TP een recordjaar achter de rug. Wust en Vanhout haalden bijna hun oorspronkelijke doelstellingen, wat niet het geval was voor Jacques Delens.

 • Vooruitzichten 2021: De regionale aannemers beginnen 2021 met een orderportefeuille van 638 miljoen euro, een stijging van 12% ten opzichte van 2020. Ondanks de sterke concurrentie in deze sector is het vertrouwen groot dat er in 2021 weer sprake zal zijn van een normale winstgevendheid.

Bij de gespecialiseerde aannemers rapporteerden Van den Berg, Socogetra en BESIX Infra resultaten die boven hun initiële budget lagen, terwijl Franki Foundations iets onder het budget presteerde. De gespecialiseerde aannemers verhoogden hun orderboek opmerkelijk tot 582 miljoen euro, een stijging van 50% ten opzichte van 2020, met de sterkste stijging bij Van den Berg. Opvallende gunningen in 2020 zijn onder meer het contract voor de installatie van 1,2 miljoen slimme meters in Vlaanderen en grote infrastructuurwerken aan RER-lijnen in Wallonië.

 • Vooruitzichten 2021: Er wordt een sterke groei verwacht in deze sector, gedreven door de markten waarin deze entiteiten actief zijn (spoorwegen, wegen, water, energie en digitale infrastructuur). In de afgelopen maanden werd de diversificatie in de infrastructuursector in de Benelux verder versterkt door de overname van Appermont (actief in de spoorsector) en de activiteiten in wegenwerken van Strabag in Nederland, nu BESIX Infra Nederland.

Real Estate Development

Icône, Belval, Luxemburg

BESIX Real Estate Development (BESIX RED) sluit 2020 af met een positieve omzet en een rendement op eigen vermogen van 10,4%. Onder invloed van een aanzienlijke vertraging in de levering van bouwvergunningen, zette het team van BESIX RED de uitdagende tijden van 2020 om in opportuniteiten om de digitaliseringsreis van het bedrijf te versnellen met de lancering van BESIX RED 2.0: het herbekijken van de programma's van haar vastgoedontwikkelingen; het versterken van haar partnerschapsbeleid met key accounts; en het focussen op een nieuwe strategische pijler als Investeerdersadviseur voor institutionele en particuliere investeerders.

 • Vooruitzichten 2021: Met een portefeuille van 27 projecten in ontwikkeling in 18 Europese steden, waaronder belangrijke ontwikkelingen zoals ICÔNE in Belval, Luxemburg, en DUUO in Lissabon, Portugal, blijven de vooruitzichten van BESIX RED voor 2021 positief.

Concessions & Assets

Energie-uit-afvalcentrale, Dubai, VAE

De concessies van BESIX Midden-Oosten voor de exploitatie en het onderhoud van gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties en installaties voor de verwerking van vast afval, een domein waarin de Groep haar activiteiten blijft ontwikkelen, dragen zeer positief bij tot de resultaten van de Groep.

 • Vooruitzichten 2021: Veelbelovende projecten zijn in aanbouw, waaronder een van de grootste energie-uit-afvalcentrales ter werled in Dubai, die BESIX Midden-Oosten samen met Hitachi Zosen Innova gedurende 35 jaar zal exploiteren en onderhouden. BESIX Midden-Oosten is perfect gepositioneerd om deel te nemen aan de bilaterale ontwikkeling en competitieve aanbesteding van nieuwe PPS-projecten in de regio, op het gebied van milieu en infrastructuur.

In de Benelux hebben de bestaande concessies vooral betrekking op grote infrastructuurprojecten (tunnels, autosnelwegen en riviersluizen).

 • Vooruitzichten 2021: Momenteel zijn er nieuwe projecten in aanbouw in Nederland en België. Het gaat onder meer over infrastructuur en voor het eerst ook over een groot gebouw (Lokale Politietoren Antwerpen), waarvoor BESIX de enige ontwikkelaar en EPC-aannemer is, en samen met COFELY gedurende 25 jaar verantwoordelijk zal zijn voor de exploitatie en het onderhoud.

De hotels waarin BESIX Group medeaandeelhouder is in vier verschillende Europese landen, kenden daarentegen een zeer moeilijk jaar door de reisbeperkingen en de bijna volledige stopzetting van de toeristische sector.

 • Vooruitzichten 2021: De prestaties van de hotels zullen uiteraard afhangen van de snelheid waarmee het toerisme en het zakenverkeer zich herstellen.

Menselijke troeven

BESIX Group sloot het jaar 2020 af met 11.813 personeelsleden. De Groep blijft investeren in talent en wierf in 2020 meer dan 600 nieuwe personeelsleden aan waarvan zo'n 150 in België, en blijft inspanningen leveren op het vlak van opleiding en ontwikkeling via haar BESIX Academy en e-Academy platform.

Op het gebied van gezondheid en veiligheid hebben veel werven in 2020 meerdere miljoenen manuren zonder verzuimongeval gevierd. Helaas werd het jaar ontsierd door een dodelijk ongeval in Nederland. In 2020 bedroeg het Total Injury and Illness Recordable Frequency Rate (TRIIFR) van BESIX Group 4,28 per miljoen gewerkte manuren. BESIX blijft haar belangrijke Health & Safety programma’s uitrollen en verbeteren, zoals de wereldwijde Safety Time-Out, het BESIX gedragsgebaseerde veiligheidsprogramma BE SAFE en de IOSH-opleidingen.

BESIX Group was in het verleden al ISO 14001, ISO 9000, OHSAS 18001 en VCA** gecertificeerd. In 2020 heeft de Groep haar systemen voor gezondheid en veiligheid op het werk geüpgraded naar de ISO 45001-norm en werd bijgevolg met succes gecertificeerd.

Begin 2021 werd BESIX Group voor het tweede jaar op rij officieel gecertificeerd als Top Employer. Dit label is een erkenning van het werk van de afgelopen jaren. Onder de noemer ‘#WeCare’ volgt BESIX Group duidelijk een ambitieus pad om uitstekende arbeidsvoorwaarden aan te bieden, talenten te stimuleren en te ontwikkelen, en voortdurend te streven naar een optimale werkomgeving.

Burgerschap & Duurzaamheid

Naast haar lidmaatschap van Global Compact (VN) behoorde BESIX Group in 2020 tot de stichtende leden van de Belgian Alliance for Climate Action, waarmee de Groep zich ertoe verbindt om haar activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, namelijk om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 °C.

BESIX Group is een groot voorstander van de invoering van de CO2-prestatieladder bij aanbestedingen op de Belgische markt, zoals dat al het geval is in Nederland. BESIX Group is met name een initiatiefnemer samen met de Vereniging der Belgische Aannemers van grote bouwwerken (ADEB-VBA) en een lid van de stuurgroep.

BESIX Group werd ook met succes gecertificeerd volgens ISO 19650-2:2018, de eerste internationale norm ter wereld voor Building Information Management (BIM) en heeft haar initiatieven verder ontwikkeld in lijn met GRI, ISO 26000 en ISO 32000 met betrekking tot risicobeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen en gerelateerde rapportering.

BESIX Foundation heeft haar sociale en humanitaire activiteiten verder ontwikkeld in de landen waar de Groep actief is en heeft verder financiële steun verleend aan verwante organisaties die werden getroffen door de Covid-19-pandemie.

In 2020 kreeg BESIX Group een zilveren medaille van EcoVadis, 's werelds grootste en meest betrouwbare leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven.

Conclusie

De diversiteit en de kwaliteit van het orderboek van BESIX Group in 2021 zijn veelbelovend voor de komende jaren. De menselijke, sociale en economische gevolgen van de Covid-19-pandemie vragen echter nog steeds om een uiterst voorzichtige aanpak en beheer.

Er zijn nog een aantal opportuniteiten op belangrijke markten en de algemene activiteitsniveaus zullen naar verwachting verbeteren, aangedreven door de bereidheid van regeringen om een robuust economisch herstel na Covid-19 te zien.

Op al haar markten en in elk van haar sectoren is BESIX Group ideaal geplaatst om bij te dragen tot het economische herstel na Covid-19, door haar erkende expertise in de bouw, vastgoedontwikkeling en concessies te combineren met baanbrekende duurzaamheidsoplossingen. Deze worden geïllustreerd de geavanceerde expertise van BESIX op het gebied van renovatie, slimme gebouwen, energie-efficiëntie van gebouwen en infrastructuren, CO2-neutrale constructies en vooraanstaande technologie in water- en afvalverwerking.

PRESS RELEASE