BESIX Group, een plek waar iedereen thuishoort

Global Local 2 min

In ons bedrijf is diversiteit geen onbekend gegeven, want we tellen maar liefst 80 nationaliteiten verspreid over 25 landen in 4 continenten. Onze openheid naar de waarden en culturen van anderen kenmerkt BESIX Group, en het ligt aan de basis van ons succes. Bovendien vinden we het belangrijk dat de landen waar we actief zijn omgekeerd ook respect hebben voor onze waarden. Bij BESIX zijn we ambassadeurs voor een constructieve samenwerking en passen we een inclusieve manier van denken toe. En dat is de sleutel tot ons succes.

Als wereldburgers promoten we diversiteit in al haar vormen: cultureel, sociaal, religieus, op het vlak van seksuele oriëntatie, gender, politieke voorkeur en overheidssystemen. We willen voor de landen waar we actief zijn meerwaarde creëren op basis van onze projecten en expertise. Daarbij nemen we een volledig open houding aan, waarbij we ontvankelijk en respectvol omgaan met de waarden van andere.

Diversiteit zit in ons DNA. We bieden iedereen gelijke kansen en hanteren een bescheiden en respectvolle aanpak wanneer we met mensen van andere culturen samenwerken. Deze open houding tegenover diversiteit geldt ook in de publieke ruimte, waar we actief opkomen voor onze ideeën en visie, alsook voor die van onze partners.

Wij geloven erin dat je diversiteit moet beleven om het ook echt te begrijpen. Door met diverse teams te werken, krijgen we dan ook de kans om meer te leren dan enkel het technische aspect van onze job. Het verbreedt onze kijk, helpt ons om vanuit verschillende perspectieven naar situaties te kijken en inspireert ons om elkaar te begrijpen.

Als we echt inclusief willen denken, moeten we ernaar handelen, en dat moeten we samen doen. Daarom hebben we ervoor gekozen om dit boek te publiceren. Het is een boek waarin meer dan 100 leden van onze BESIX-familie gerepresenteerd zijn. 100 werknemers die verbonden zijn met elkaar door hun passie en trots, elk vanuit hun eigen perspectief en identiteit die hen uniek maakt.

Het boek biedt je een inzicht in hoe deze 100 mensen diversiteit en inclusie ervaren en wat het voor hen betekent. Ze willen je inspireren met positiviteit, optimisme en een constructieve houding. Hoewel ze elk hun eigen verhaal vertellen en hun eigen, persoonlijke visie hebben, hebben ze allemaal één ding gemeen: het respect dat ze tonen tegenover anderen en de trots die ze hebben over hun eigen identiteit.

“Dit boek benadrukt gelijke kansen, vooral op het vlak van loopbaanontwikkeling en interne mobiliteit. Het toont hoe onze verschillen ons uniek en sterker maken. Bovenal is het een mooi symbool dat we bij BESIX niet enkel muren bouwen, maar ook bruggen. Bruggen die ons met elkaar verbinden. En die gaan verder dan origines, gender of professionele status”, voegt Geert Aelbrecht, Chief People Officer bij BESIX Group toe.

Wij geloven dat we samen beter doen.

NEWS