written by
Lore De Jonge

Nieuwe werkorganisatie: maak kennis met de Business Process Owners

Global Me@BESIX Me@SixConstruct Me@Socogetra Me@Vanhout Me@BESIX Infra Me@JacquesDelens Me@Cobelba Me@FrankiFoundations Group Me@Vandenberg 3 min

Beste collega’s,

Het is een feit dat als een bedrijf succesvol wil zijn, het zijn operationele processen en IT correct moet integreren. De IT-organisatie zorgt immers voor de technologie om de bedrijfsstrategie te ondersteunen. Dit geldt ook voor BESIX. Maar naarmate ons bedrijf elke dag groeit en complexer wordt, is er nood aan een nieuwe functie in onze organisatie om de activiteiten vanuit een gemeenschappelijk procesperspectief te begrijpen. Dit is de taak van de “Business Process Owner” (BPO).

Een netwerk van Business Process Owners opzetten in heel het bedrijf is een belangrijke stap naar het op één lijn brengen van de procedures in de Groep. Om de strategische driver van BESIX “Synergiën creëren in onze manier van werken” te concretiseren, hebben we daarom Business Process Owners aangeduid.

Wat is een BPO?

Je kan een Business Process Owner vergelijken met een afdelingsmanager, in die zin dat ze beiden toezien op een deel van de organisatie. Maar een BPO is verantwoordelijk voor een bedrijfsproces, niet voor een functie zoals HR, Finance of Operations. Een BPO ziet toe op een compleet end-to-end proces, over verschillende functionele afdelingen heen. Het voordeel van die synergetische benadering zit in de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen te bundelen en zo de strategie af te stemmen op de activiteiten.

Wat zijn de hoofdtaken van de BPO’s?

Elke BPO is verantwoordelijk voor de processtandaardisatie binnen zijn/haar vakgebied en voor de evaluatie en begeleiding van nieuwe initiatieven van gemeenschappelijk belang binnen een bepaald functiedomein. De BPO’s zullen nauw samenwerken met alle business units over de hele wereld.

Processtandaardisatie wordt vaak gelinkt aan de implementatie van nieuwe IT-systemen. De BPO moet erop toezien dat de implementatie van processen en systemen in het bedrijf op consistente wijze gebeurt. Dit is belangrijk als we onze kennis willen delen, onze inkoopkrachten bundelen, gemeenschappelijke prestatie-indicatoren bepalen en dubbel werk vermijden. De BPO’s zullen intensief moeten samenwerken met de IT-collega’s rond de selectie van nieuwe software en de implementatie van nieuwe tools.

Wie zijn de Corporate BPO's?

  • Finance, controlling en procurement – James Devroe
  • Plant, warehousing – Philippe Giltay
  • Uitvoering, Site procurement – Peter Van der Donckt
  • Tendering – Bart Nagels/Peter Van der Donckt
  • Engineering, methodes, gevels – François Lederer
  • Commercieel, verkoop – Olivier Vanderkerken
  • Kennismanagement (IMS, BPS) – Marc Becht
  • Human Resources – Olivier De Ridder

Fred Reyniers zal de BPO Community coördineren.

Hoe gaan we concreet te werk?

Elke entiteit zal gevraagd worden om een Local Process Owner aan te duiden. De BPO’s zullen een agenda vaststellen om samen met de Local Process Owners synergieën te ontwikkelen.

Ze zullen verder regelmatig samenzitten met hun IT-collega’s onder leiding van Dennis de Baar, de CIO. Op deze afstemmingsvergaderingen zal de BPO prioriteiten voor zijn/haar vakgebied naar voren brengen en voorstellen formuleren voor nieuwe tools en projecten. Nadat de BPO samen met het IT-team zaken als haalbaarheid, gemeenschappelijke voordeel voor ons bedrijfsproces, benodigde tijd en budget heeft geanalyseerd, wordt er een eindverslag aan de executive committee voorgelegd ter goedkeuring. Na goedkeuring zal de BPO met IT en Local Process Owners de ontwikkeling en implementatie opvolgen.

Wat verandert er?

Een typisch voorbeeld is de keuze van nieuwe software. Voortaan gebeurt elke selectie van nieuwe software in het bedrijf via de BPO’s. De BPO zal de keuze afstemmen met de IT-collega’s en de IT-afdeling zal nagaan of de software in het gemeenschappelijke IT-landschap past en zal de technische aspecten controleren.

Wat zijn de volgende stappen?

  • De BPO's zullen binnen hun domein een team van Local Process Owners samenstellen.
  • Ze zullen samen met IT een beleid over softwareselectie formuleren en ter goedkeuring voorleggen aan het Executive Committee in de loop van het tweede kwartaal van 2019. Zodra het softwareselectiebeleid is goedgekeurd, zal een Stuurgroep worden opgericht.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Fred Reyniers of Dennis de Baar.

Alvast bedankt voor jullie actieve deelname,

Jan Gesquière, CFO BESIX Group
Fred Reyniers, General Manager Symphony
Dennis de Baar, CIO BESIX Group

NEWS