written by
Lore De Jonge

BELGIË: Maatregelen voor de activiteiten van BESIX en haar dochterondernemingen in België

Group 1 min

Beste collega's,

Op dinsdagavond 17 maart nam de Belgische federale regering een reeks nieuwe maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Dit is wat deze maatregelen betekenen voor het personeel van BESIX en haar dochterondernemingen in België.

  • Bedrijven zijn, zonder uitzondering, verplicht zo veel mogelijk telewerk te organiseren. Dit betekent dat iedereen bij BESIX en haar filialen die in België actief zijn, nu in besloten kring thuis moet werken. Informeer jouw People-afdeling als je om dwingende redenen toch moet passeren op een van onze kantoren, en dit voor veiligheids- en verzekeringsredenen.
  • Voor functies waarvoor telewerken niet mogelijk is, zullen de regels van sociale afstand (>1,5m tussen personen) strikt moeten worden nageleefd, zowel op het werk als in het vervoer.
  • Aangezien wij grotendeels actief zijn op (grote) bouwplaatsen, zijn deze sociale afstandsmaatregelen moeilijk te combineren met onze activiteiten.

Op basis van deze maatregelen en deze vaststelling hebben BESIX en haar Belgische filialen besloten om per werf een nauwkeurige analyse van de omstandigheden te maken, om vervolgens te beslissen of de werken al dan niet worden voortgezet.

  • De sites waar de regels van de sociale afstand van toepassing zijn en gecontroleerd kunnen worden, zetten hun activiteiten voort. Het is ieders verantwoordelijkheid om deze afstand van >1,5m in acht te nemen en ervoor te zorgen dat deze wordt gerespecteerd.
  • De sites waar de regels van de sociale afstand niet kunnen worden toegepast, zullen worden opgeschort.

Het opschorten van de geïdentificeerde werven kan één tot vijf werkdagen duren om de werken te beveiligen.

De identificatie van de werkplaatsen die moeten worden opgeschort wordt momenteel voorbereid en zal op donderdag 19 maart worden afgerond en gecommuniceerd. Alle leidinggevende en operationele krachten worden gemobiliseerd om elke situatie te analyseren en iedereen duidelijke en precieze instructies te geven.

Zodra dit onderwerp is opgehelderd, zal het management de gevolgen van het opschorten van de bouwplaatsen grondig bestuderen en hierover communiceren.

Het hele managementteam zet zich in om regelmatig en nauwkeurig te communiceren over alle onderwerpen die onze sector en onze activiteiten aangaan.

Als je teamverantwoordelijke bent: zorg ervoor dat deze boodschap wordt verspreid in jouw teams en dat ook jouw medewerkers die niet digitaal actief zijn, deze communicatie ontvangen, indien nodig mondeling.

Goede voortzetting!

NEWS