Leopold II-tunnel: voortgang van de werken

Group Me@Vandenberg Me@BESIX Me@SixConstruct me@BELEMCO Me@Socogetra Me@Vanhout Me@BESIX Infra Me@Cobelba Me@JacquesDelens Me@FrankiFoundations Global 2 min

De maanden juli en augustus, die in West-Europa synoniem zijn voor vakantie, waren voor BESIX en haar partners de ideale periode voor belangrijke werken in de Brusselse Leopold II-tunnel. Met zijn 2,6 km is de tunnel een belangrijke verkeersas die de autowegen van het westen van het land verbindt met het centrum van de hoofdstad.

De werken van juli en augustus 2019

De renovatie van de Leopold II-tunnel is in 2018 begonnen, in opdracht van de gewestelijke overheidsdienst Brussel-Mobiliteit. De werken worden uitgevoerd door het consortium CIRCUL 2020, samengesteld uit BESIX, Jan De Nul en Engie-Fabricom.

Enkel tijdens de maanden juli en augustus kan de tunnel volledig worden gesloten, waardoor de werken optimaal georganiseerd kunnen worden en de teams de klok rond kunnen werken. Van september tot juni wordt er in de tunnel enkel ‘s nachts gewerkt, na 22 uur. Elke ochtend om 6 uur moet de tunnel opnieuw operationeel zijn. Dat vormt ook de belangrijkste logistieke uitdaging van de werf.

"De maanden juli en augustus waren erg intensief. Ze boden ons de mogelijkheid om grootschalige werken uit te voeren, waarvan sommige tijdens de rest van het jaar gewoon onmogelijk zijn door het drukke verkeer. Onze teams werkten 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Ze deden prachtig werk", verklaart Bram Vandewalle, projectleider.

De belangrijkste activiteit tijdens het zomerverlof 2019 was de uitbraak en heraanleg van 50% van de rijweg. Ook alle rioleringsputten werden aangepast en de voetpaden, waarin enkele kilometers wachtbuizen en een brandwaterleiding zitten, aan beide zijden van de rijweg werden vernieuwd. Daarnaast heeft het team geprofiteerd van de volledig tunnelsluiting om belangrijke voortgang te maken voor de renovatiewerken aan het plafond van de tunnel. Niet alleen het herstellen van beton en het aanbrengen van een waterdichte coating, maar ook het aanbrengen van een brandwerende bekleding. Er werden daarnaast ook belangrijke civiele werken uitgevoerd voor de bouw van nieuwe nooduitgangen en de technische ruimtes. Bij de heropening van de tunnel op 2 september 2019 werden drie nieuw gebouwde nooduitgangen in dienst genomen, waardoor in een volgende fase de renovatie van enkele bestaande nooduitgangen kan aangevat worden. Meerdere belangrijke technische uitrustingen, waaronder hoogspanningsinstallaties, transformatoren en extractoren, werden vernieuwd.

Bram Vandewalle: "Deze werken zijn tevens een mooi voorbeeld van one-stop-shop samenwerking binnen de groep. Tijdens deze twee maanden was BESIX Infra (entiteit van BESIX gespecialiseerd in wegenbouw) de belangrijkste onderaannemer op de werf. Ook Van den Berg (entiteit van BESIX gespecialiseerd in kabel- en leidingsbouw) heeft bijgedragen, in het bijzonder voor de installatie van de enkele kilometers wachtbuizen voor de technische installaties in de voetpaden. Ieder zijn eigen specialiteit!"

Uitdagingen van formaat

Het dagelijks openstellen van de tunnel voor het verkeer in de periode van september tot juni, is niet de enige uitdaging voor de werf. Verre van. De 2,6 km lange tunnel gaat onder het kanaal Brussel-Charleroi, loopt langs en kruist ondergrondse stations en metrolijnen, waterleidingen en het rioleringsstelsel van de stad. Meer aan de oppervlakte betreft het dichtbebouwde zones en ook een beschermd park, het Elisabeth-park in de buurt van de Basiliek van Koekelberg.

Bram Vandewalle: “Alles wat we in en buiten de tunnel realiseren, bijvoorbeeld de nooduitgangen, moet voldoen aan een hele reeks bijzondere verplichtingen. Het zijn stuk voor stuk grote uitdadingen, die de werf zowel lastig als bijzonder interessant maken”.
NEWS