Koninklijk Domein van Laken neemt nieuw duurzaam verwarmingssysteem in gebruik (België)

Global Group Me@BESIX Me@Vandenberg Local 2 min

Op 1 mei 2021 hebben de Regie der Gebouwen en Brussel-Energie officieel het nieuw warmtenetwerk opgestart dat voor minstens 25 jaar het Koninklijk Domein van Laken, inclusief de Koninklijke Serres, duurzamer zal verwarmen. Het netwerk recupereert deel van de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek via een directe verbinding. Dankzij dit BESIX Group one-stop shop project, waarbij entiteiten Van den Berg, BESIX Environment en ComTIS een deel van de werken voor hun rekening namen, wordt de CO2-uitstoot van het Koninklijk Domein met 2.300 ton per jaar verminderd. Het warmtenetwerk dekt bijna de volledige verwarmingsbehoeften van het Domein (90 %).

Uitgevoerde werken

De werken betroffen de aanpassing van tien stookplaatsen van het Koninklijk Domein van Laken en de verbinding van het Domein met het warmtenetwerk van de verbrandingsoven. Tussen januari en juni 2020 werden binnen het Koninklijk Domein over een afstand van 2 kilometer sleuven gegraven om zo’n 4.500 meter leidingen van het warmtenetwerk te plaatsen en de stookplaatsen te verbinden met de verbrandingsoven.

BESIX Group als one-stop shop

De Regie der Gebouwen stelde Van den Berg aan voor het Design & Build van de verschillende afgiftestations en de interne leidingen van het warmtenet naar de onderstations. Daarnaast stond Van den Berg ook in voor de installatie en de opstart van deze onderstations en de warmtewisselaars. Voor de technische uitvoering werden zij bijgestaan door de collega’s van BESIX Environment. ComTIS was verantwoordelijk voor de aanleg van de interne leidingen. In de opdracht van Van den Berg zit eveneens het 15-jarig preventief onderhoud vervat. Een mooi voorbeeld van een one-stop shop project met inbreng van verschillende bedrijven binnen BESIX Group.

Dit duurzaam project, dat het resultaat is van een samenwerking tussen het Koninklijk Paleis, Brussel-Energie en de Regie der Gebouwen, kadert volledig in onze wil om de ecologische voetafdruk te verbeteren en het energieverbruik van de openbare gebouwen te verminderen. De Koninklijke Serres maken dit project nog interessanter want ze vereisen een specifieke controle en een constante temperatuur gedurende het hele jaar,” Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.
Sinds zijn oprichting heeft Brussel-Energie er voortdurend naar gestreefd om de milieu-impact van zijn activiteiten te verminderen en om de valorisatie van restafval te verbeteren. Vandaag kan met een ton afval 2.000 kWhth warmte worden geproduceerd, tegenover 500 kWhe elektriciteit. Bovendien biedt de installatie van een verwarmingsnet een veel interessanter energierendement. Ik wil de teams van alle betrokken partijen bedanken voor hun deelname.” Daniel Van Lathem, Project Manager bij Brussel-Energie.

Van den Berg: partner van A tot Z

Van den Berg evolueerde in de laatste vier jaar van de aanleg van warmtenetleidingen tot een ‘design, build & maintain’ aanbieder van de volledige keten van warmteopwekking over -transport tot -afgifte. Hiervoor werken zij maximaal samen met de andere entiteiten binnen BESIX Group. Tevens staat Van den Berg in voor het bijhorende preventief en correctief onderhoud van de installaties.

NEWS