Geleidelijke hervatting van de activiteiten

3 min read

Beste collega's,

De persconferentie van de Belgische overheid op vrijdag 24 april over de progressieve versoepeling van de coronamaatregelen in België bracht meer duidelijkheid voor de bedrijven. Op dezelfde dag sloten de sociale partners in de bouwsector een memorandum van overeenstemming af, dat BESIX volledig onderschrijft.

Als gevolg daarvan zal de bouw vanaf maandag 4 mei geleidelijk aan kunnen worden hervat, of met minder beperkingen worden voortgezet, mits een aantal voorwaarden. Onze teams analyseren momenteel de fasering en de precieze voorwaarden waaronder het werk geleidelijk aan kan worden hervat of geïntensiveerd. Er worden met name maatregelen genomen om de voorzieningen en kantoren aan te passen aan de geldende gezondheidsvoorschriften.

1° Na 4 mei blijven dezelfde sanitaire basisregels van kracht!

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was zeer regelmatig je handen met zeep gedurende minstens 30 seconden, of anders met hydro-alcoholische gel.
 • Vermijd nauw contact, zoals handen schudden of knuffelen.
 • Houd te allen tijde een veiligheidsafstand van 1,5 m aan.

2° Het dragen van het masker (*)

 • Op het terrein zijn bepaalde activiteiten onmogelijk uit te voeren met inachtneming van de veiligheidsafstand van 1,5 m tussen twee of meer personen. Na het memorandum van overeenstemming tussen de partners in de sector is het nu mogelijk om van deze regel af te wijken, op voorwaarde dat de personen die de betreffende taak uitvoeren verplicht worden beschermd door een masker dat hun mond en neus bedekt.
 • Een van de federale maatregelen die vorige week werden aangekondigd, is de verplichting om een masker te dragen in bepaalde situaties, zoals bij nemen van openbaar vervoer. Overtuigd door deze aanpak zal BESIX hetzelfde beleid voeren en het dragen van maskers uitbreiden tot al haar activiteiten, zowel operationeel als administratief: zodra we ons op een collectieve plaats bevinden, in een gebied waar meerdere mensen zijn, in gemeenschappelijke ruimtes, zullen we allemaal een masker moeten dragen. Alleen wanneer een situatie volledig veilig is, kan het masker worden verwijderd (bijv. geïsoleerd werk, individueel kantoor).
 • BESIX heeft maskers besteld die binnenkort beschikbaar zullen zijn voor werven, werkplaatsen en kantoren. Het dragen van een masker vervangt natuurlijk de bovengenoemde basishygiënemaatregelen niet!

3° Risicopersonen

 • BESIX zal alle maatregelen die door de bevoegde Belgische autoriteiten in het kader van het progressieve versoepelingsplan worden bepaald, nauwgezet volgen. Er is geen verschil in behandeling naar gelang de leeftijd van de personen, dus bij BESIX ook niet.
 • Als je om medische redenen als een risicopersoon in gevaar wordt beschouwd, of als je jezelf als een risicopersoon beschouwt, raadpleeg dan jouw arts.

4° Werknemers uit het buitenland en plexiplaten in bestelwagens

Twee elementen zijn nog steeds het onderwerp van discussie en daar hebben we nog geen specifieke oplossingen voor gevonden:

 • Op sommige locaties komt een deel van het personeel van de onderaannemers uit het buitenland. Deze werknemers keerden net voor de lock-down terug naar hun land. Sommige van hen zijn klaar om naar België terug te keren, maar de voorwaarden waaronder ze zouden kunnen terugkeren zijn nog niet in detail beschreven. We hebben nog geen besluit genomen over deze kwestie.
 • Als de veiligheidsafstand van 1,5 m niet kan worden gerespecteerd bij het collectieve vervoer van en naar een bouwplaats, zou een oplossing zijn om plexiglas scheidingswanden te bevestigen. Dit soort werkzaamheden kan echter gevolgen hebben voor de conformiteit van de voertuigen. Dit punt wordt nog steeds bestudeerd en er is nog geen besluit genomen.

Tot slot zijn het progressieve exitplan en de overeenkomst tussen de sociale partners duidelijk bemoedigend nieuws. Er is echter nog een lange weg te gaan met veel uitdagingen in het verschiet, zoals de aanvoer van materialen, die niet of nauwelijks op voorraad zijn, de diep verstoorde toeleveringsketen, of het tekort aan arbeidskrachten.

Deze algemene context dwingt ons om waakzaam te blijven, vooral op het gebied van kostenbeheersing. We zullen geleidelijk aan terugkeren naar een normale werksituatie als de economische motor weer aantrekt.

Het management van BESIX wil jullie allemaal oprecht bedanken voor jullie begrip en toewijding aan onze groep.

Blijf veilig en zorg voor jezelf.

Rik Vandenberghe
CEO BESIX Group

(*) Mondmaskers die in deze omstandigheden worden gebruikt, worden niet beschouwd als PBM's op zich, maar als een extra collectieve barrière om de verspreiding van COVID-19 te vertragen.