Een volgende transitie start met de benoeming van Pierre Sironval als Deputy CEO van BESIX Group

Me@BESIX Me@SixConstruct me@BELEMCO Me@Vanhout Me@Socogetra Me@BESIX Infra Me@Cobelba Me@JacquesDelens Me@FrankiFoundations Me@Vandenberg Group 2 min

Beste collega,

Ik ben verheugd om de benoeming van Pierre Sironval als Deputy CEO van BESIX Group, vanaf vandaag, aan te kondigen.

Deze benoeming is het logische vervolg van het transitieproces dat startte begin 2017 met de aanstelling van Rik Vandenberghe, die mij toen opvolgde als CEO van de groep.

Zoals je weet, heeft BESIX steeds de filosofie gehad om intern talent op te leiden en te laten groeien tot de bestuursniveaus in de onderneming. Elk jaar werven we vele talentvolle collega’s aan, die doorgroeien in de organisatie, sommigen tot executive niveau.

Echter wanneer het interne talent nog niet klaar is om de functies op het hoogste niveau op te nemen, vullen we onze beleidsteams aan met externe aanwervingen, zoals het geval was in 2017 met Rik.

Terugblik

Sinds 2017 leidden Rik en ikzelf ondersteund door het groepsmanagement team, onze onderneming door groei, door sommige turbulente momenten en finaal ook nog door een pandemie met al haar consequenties.

Het resultaat van deze viereneenhalf jaar samenwerking is duidelijk: we hebben onze interne organisatie versterkt, we professionaliseerden enkele kernprocessen, zoals risicobeheer, we verbeterden onze operationele efficiëntie met de implementatie van een uitgewerkte aankoopstrategie en tot slot hebben we onze groei bestendigd door verschillende fusies en aankopen.

Tegelijkertijd groeide ook ons wederzijds begrip gestaag en werkten we een weloverwogen leiderschapstransitieplan uit met een sterk gealigneerde visie.

Vooruitblik naar een ondersteunde overgang

Vandaag zijn we klaar voor de volgende stap: de overdracht aan Pierre van het beheer van de groep. Daarom, met de volledige steun van Rik en de Raad van Bestuur van BESIX Group, werd Pierre aangeduid als Deputy CEO, met onmiddellijke ingang.

In zijn nieuwe rol zal Pierre mijn volledige steun als Uitvoerend Voorzitter krijgen, evenals deze van Rik als vertrekkende CEO.

Pierre startte zijn carrière in ons bedrijf als jonge ingenieur 25 jaar geleden, en is doorheen alle rangen van ons projectbeheer gegaan, zowel in Europa, het Midden-Oosten als internationaal. Pierre is sinds 2018 Chief Operating Officer en is nu klaar voor deze volgende uitdaging.

Rik en ikzelf zullen samenwerken om deze overgang succesvol te maken. Als vertrekkende CEO zal Rik nog enkele specifieke verantwoordelijkheden behouden en zal hij zetelen in de Raad van Bestuur van BESIX Group, alsook in enkele Raden van Bestuur van onze entiteiten.

Onderaan vind je onze nieuwe organisatie, die onmiddellijk van kracht gaat.

Erkentelijkheid

Ik wens expliciet Rik te bedanken voor het werk dat hij verricht heeft in de laatste vier jaar, soms in moeilijke omstandigheden. Zijn inzet zal onwrikbaar blijven tot het laatste moment.

Laat ons samen Pierre feliciteren met zijn benoeming. We zullen succesvol zijn als ploeg in deze transitie, een hecht team dat werkt met passie, met zonneklare objectieven en een duidelijk doel, ons gezamenlijk streven naar excellentie ten allen tijde.

We zijn een sterk bedrijf met talentvolle collega’s overal ter wereld. Ik heb het volste vertrouwen in elkeen van jullie, in onze BESIX teams, in mijn collega’s van het directiecomité, om dit nieuw hoofdstuk te starten.

Jullie bouwen de onderneming elke dag opnieuw, en voor velen van jullie al gedurende meerdere jaren. Jullie mogen trots zijn op de verwezenlijkingen en onze gezamenlijke progressie.

Dank je Rik en veel succes Pierre.

Johan Beerlandt
Uitvoerend Voorzitter
BESIX Group

Pierre Sironval
NEWS