Cyberveiligheidsincident: update

Global 1 min

BESIX is momenteel bezig met het oplossen van een cyberbeveiligingsincident, nadat ze ontdekte dat er ongeautoriseerde activiteiten werden vastgesteld op haar netwerk. Sinds zaterdag 9 oktober 2021 werden systemen beveiligd of offline gehaald. Er is een uitgebreid onderzoek gestart in samenwerking met de autoriteiten en experten op het vlak van cyberbeveiliging.

Op basis van de tot nu toe verzamelde informatie is BESIX ervan overtuigd dat haar beveiligingscontroles doeltreffend waren om de impact van het incident, dat beperkt bleef tot een deel van haar dataopslag, te beperken. Het bedrijf heeft haar kernsystemen zorgvuldig maar snel hersteld, zodat haar personeelsleden kunnen blijven werken en communiceren met klanten en leveranciers. Projecten en werven verlopen momenteel zonder grote verstoringen. Ten slotte zijn de meeste van haar filialen niet getroffen door dit incident.

NEWS