Cyberincident (Update 4 november)

Me@BESIX Me@Vandenberg Me@BESIX Infra Group 1 min


Een stap vooruit richting het herstellen van de verbinding

Vorige week stond volledig in het teken van de wachtwoordrotatie, vooral voor de gebruikers uit de Benelux en Frankrijk. Er werd goede vooruitgang geboekt, ondanks het onvoorspelbaar gedrag van sommige toestellen. Tijdens het proces toonden vele gebruikers geduld, begrip en vindingrijkheid. Bedankt hiervoor!

Nu de wachtwoordrotatie bijna achter de rug is, zullen we de volgende dagen alle laptops een tweede keer screenen. De toestellen worden dus nogmaals onderzocht en er zullen specifieke veiligheidsbestanden lokaal bijgesteld worden – we noemen dit vaccinatie. Voor 90% van de gebruikers kan dit vanop afstand en op een transparante manier gebeuren. Dat wil zeggen dat je er niets van zal merken en je gewoon kan doorwerken.

Voor 120 gebruikers is er echter een fysieke interventie nodig. Het kan zijn dat zij een ander toestel moeten krijgen. Deze gebruikers waarbij zo’n fysieke interventie vereist is, zullen op voorhand ingelicht worden.

Zodra de wachtwoordrotatie voorbij is en alle toestellen opnieuw gecontroleerd zijn voor de veiligheid zal de verbinding gradueel opnieuw worden hersteld. Dit wil zeggen dat we de deuren naar de externe wereld, databanken, systemen, programma’s, enz. opnieuw zullen openen. Als de verbinding hersteld is, kunnen er wel nog problemen optreden, aangezien een aantal van onze programma’s aangetast zijn en opnieuw opgebouwd moeten worden. Toch verwachten we dat het herstel van de verbinding een positief effect zal hebben op de productiviteit van de gebruikers.

Op een bepaald moment zullen gebruikers opnieuw gevraagd worden om hun wachtwoord te veranderen. Deze keer mag je zelf een wachtwoord kiezen. Deze driedubbele wachtwoordrotatie zorgt ervoor dat we beter bestand zijn tegen extern gevaar.

Bijkomende opmerking voor collega's die nog niet gemigreerd zijn naar O365 en die werken op de webmail versie van Outlook: vanaf deze week zal het ICT-team starten met het herstellen van de e-mail databanken. Concreet betekent dit dat gebruikers hun e-mails van voor het incident geleidelijk aan terug zullen kunnen raadplagen. Ze zullen dan ook 'binnenstromen' in de webmail inbox. Dit geleidelijke herstelproces zal max. 2 weken in beslag nemen.

Het is geen gemakkelijke situatie, maar het werk van het bedrijf gaat gewoon verder: onze projecten lopen, onze klanten worden bediend, ontwerpen worden gemaakt, tenders worden beantwoord en contracten worden ondertekend. We willen dan ook iedereen enorm bedanken voor je vindingrijkheid en efficiëntie in deze uitdagende omstandigheden!

NEWS