Covid-19 Update: geen verandering in de continuïteit van onze bedrijfsactiviteiten

4 min

Beste collega’s,

Naar aanleiding van de bekendmaking van de federale regering op woensdag 24 maart 2021 willen wij nogmaals onze interne beleidslijnen herhalen, die ongewijzigd blijven. Wat volgt is een herinnering aan wat al eerder is gecommuniceerd. In het kort: wij blijven werken zoals wij dat sinds 2 november 2020 doen.

Jouw veiligheid en gezondheid zijn onze grootste zorg. Zorg goed voor jezelf en houd je aan de regels als je op de werkplek bent, om anderen te beschermen! Deze regels gelden voor ons allemaal.

Wij willen jullie allen nogmaals bedanken voor jullie veerkracht, daadkracht en inzet om onze inspanningen dagelijks voort te zetten, vanuit je huis, kantoor of op de werf, in België en in het buitenland.

Samen kunnen we het virus overwinnen en ons bedrijf op koers houden om onze doelstellingen voor 2021 te bereiken.

1. Wees waakzaam en houd het veilig

 • Als je symptomen hebt, blijf dan thuis en consulteer je arts.
 • Als jij of iemand in je huishouden positief test op het coronavirus, blijf dan thuis en volg de quarantaineregels.
 • Alle sanitaire maatregelen moeten te allen tijde worden toegepast en nageleefd, zowel in je privéleven als op de werven en op kantoor: houd een afstand van 1,5 m aan, draag een mondmasker, was je handen regelmatig, ventileer, maak deurklinken regelmatig schoon, enz.
 • Op werven en op kantoor is het dragen van een masker te allen tijde verplicht en moet er voor voldoende ventilatie worden gezorgd. Dit is reeds het geval voor het hoofdkantoor. Wanneer je aan je bureau zit, mag je je mondmasker afzetten.
 • Het restaurant op het hoofdkantoor in Brussel is open voor meeneemmaaltijden. Je kan er ook lunchen, maar je moet te allen tijde afstand bewaren - als het te druk is, eet je maaltijd dan elders.
 • In onze kantoorgebouwen blijven onze poetsploegen de kantoren, deurklinken en gemeenschappelijke ruimten regelmatig en grondig schoonmaken.
 • De regering heeft het vrijwillige gebruik van sneltesten aangekondigd om gevallen van Covid-19 op de werkplek te beheersen. Het is nog niet duidelijk hoe dit zal worden toegepast. Ons QHSE-team onderzoekt dit samen met Mensura, onze externe medische dienst. Als de situatie verandert, zullen wij je onmiddellijk op de hoogte brengen.

2. Onze activiteiten lopen

 • Alle locaties en kantoren zijn open en het bedrijfsleven gaat verder.
 • Als projectmanagers problemen ondervinden met de levering van materiaal of mankracht, moedigen wij hen aan dit zo spoedig mogelijk aan hun afdelingshoofd door te geven, zodat zij snel kunnen nagaan hoe ze adequate ondersteuning kunnen bieden.
 • Taken waarvoor face-to-face coördinatie en fysieke vergaderingen nodig zijn, kunnen op kantoor of op de werf worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de maatregelen rigoureus worden toegepast: het dragen van maskers is te allen tijde verplicht, evenals de sociale afstand van 1,5 meter, voldoende ventilatie en een beperkt aantal deelnemers. In het algemeen moeten alle vergaderingen zoveel mogelijk via Teams georganiseerd worden.
 • Aangezien dat het kan gebeuren dat er minder toezicht is op onze werven wegens ziekte of quarantaine, dringen wij erop aan dat de normale veiligheidsvoorschriften te allen tijde gewaarborgd blijven. Neem contact op met de QHSE-teams als je vragen hebt.
 • De regering heeft extra controles aangekondigd op de naleving van de regels omtrent de bestrijding van Covid-19. Zorg ervoor dat de noodzakelijke bewegwijzering, de aanwezigheid van voldoende alcoholgel/zeep, het gebruik van maskers en de naleving van quarantainemaatregelen steeds worden gecontroleerd.

3. Telewerk is verplicht

 • Zoals reeds eerder meegedeeld, heeft de regering beslist om telewerk te verplichten.
 • Onze BESIX-regels hieromtrent zijn al eventjes stabiel en voldoen aan deze eisen. Je moet telewerken als je kan, maar je mag naar kantoor komen als dat nodig is om je taken uit te voeren. Elk afdelingshoofd blijft verantwoordelijk voor het controleren van de doelstellingen van de afdeling en de middelen om ze te bereiken, rekening houdend met de continuïteit van de activiteiten en de gezondheid van de betrokken werknemers.
 • Wij herinneren je eraan dat elke dag waarop je telewerkt, moet worden aangegeven in de Employee Self Service. Als je telewerk niet aangeeft, net als andere afwezigheden zoals vakantie en ziekte, loop je het risico dat de verzekering je niet dekt bij een ongeval.
 • Een certificaat voor medewerkers en werknemers die zich op het werk moeten melden en hun aanwezigheid op kantoor moeten verantwoorden, is op het intranet gepubliceerd en kan worden gedownload. Raadpleeg deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat je over de meest recente informatie beschikt. De afdelingshoofden worden eraan herinnerd dat het hun verantwoordelijkheid is om dit voor hun afdeling up-to-date te houden.

4. Niet-essentiële reizen blijven verboden

 • Niet-essentiële reizen naar het buitenland blijven verboden. Je vindt de regels op de speciale overheidspagina en onze eigen regels op het intranet.
 • Voor essentiële zakenreizen kan je contact opnemen met onze reiscoördinator om te weten te komen wat je moet doen om te kunnen reizen.
 • Zakenreizen naar België
  > Voor buitenlandse zakenreizigers zijn de regels sinds enkele weken strenger geworden. Je vindt de regels ook op deze pagina.
  > Zorg ervoor dat alle reizigers een Passenger Locator Form (PLF) hebben ingevuld en een bewijs bij zich hebben, evenals het resultaat van hun negatieve test. Op het PLF moeten ze een contactadres in België vermelden voor het geval ze geen Belgische staatsburgers zijn.
  > Wat het management van onderaannemers betreft, vind je hier de nodige informatie.