COVID-19: strikte naleving van de maatregelen ter bescherming van je gezondheid en de economie

3 min

De COVID-19 pandemie heeft op veel manieren en in veel regio's invloed gehad op ons leven en onze bedrijven. Dankzij een gezamenlijke inspanning zijn we erin geslaagd de curve af te vlakken.

Maar in België, net als in heel wat andere landen, zien we de laatste weken weer een opwaartse trend in coronavirusinfecties. De snelle verspreiding die we vandaag zien is zeer zorgwekkend, maar het is nog niet te laat om die in te dammen. We kunnen nog steeds voorkomen dat de tweede golf even ernstig is als de eerste. Daarom vragen we je om de hieronder beschreven maatregelen strikt te respecteren.

Verplichte maatregelen

Een volledige en strikte naleving van maatregelen die reeds van kracht zijn, zal bijdragen tot het vrijwaren van onze gezondheid en onze levenskwaliteit, het begin van een 'normaal' schooljaar in september mogelijk maken en het geleidelijke herstel van de economie voortzetten.

  1. Het is absoluut noodzakelijk dat de maatregelen die al van kracht zijn te allen tijde door iedereen (werknemers van BESIX en entiteiten, onderaannemers, consultants, leveranciers in België) worden gerespecteerd. Dit omvat de beperking van sociale contacten, het verplicht dragen van een masker, een veiligheidsafstand behouden van 1,5 meter, het frequent wassen van de handen en het belang om thuis te blijven indien je je grieperig voelt, ook al heb je maar lichte symptomen.
  2. Vorige week heeft BESIX, in samenwerking met Mensura, haar intern beleid inzake buitenlandse reizen aangepast. Zowel voor zakenreizen als privéreizen gelden verplichte veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Voor je vertrek en na je terugkeer uit het buitenland kan het zijn dat je, afhankelijk van waar je op reis was, Mensura moet informeren, evenals jouw People- en QHSE-departementen. Gelieve de instructies in dit document te herlezen en toe te passen.

    ⚠️ Deze maatregelen zijn verplicht voor alle werknemers van BESIX en haar entiteiten in België en voor hun onderaannemers in België. Onderaannemers die uit het buitenland terugkeren, moeten Mensura via dit formulier ook informeren over hun verblijfplaats en hun geschiktheid om terug te keren naar het werk.
  3. Als jijzelf of iemand in jouw nabije omgeving aan COVID-19 lijdt, moet je verplicht thuis blijven en jouw People-departement zo snel mogelijk op de hoogte brengen (covid.helpdesk@besix.com). Het People-departement heeft deze informatie nodig om jouw directe collega's te informeren over de situatie en om de nodige maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. De volledige informatie over wat te doen als iemand vermoedelijk besmet is, vind je hier.
  4. Indien je afwezig bent geweest wegens ziekte, al dan niet in verband met COVID-19, willen wij je eraan herinneren dat je pas naar jouw werkplek kunt terugkeren nadat je het juiste Mensura-formulier hebt ingevuld en opgestuurd.
  5. We hebben maatregelen genomen om van al onze kantoren (alle hoofdkwartier- en werfkantoren in België) een veilige werkplek te maken. Gelieve bijzondere aandacht te besteden aan de regels met betrekking tot het gebruik van de vergaderzalen en de luncharrangementen. Het maximum aantal personen dat in een zaal vergadert moetduidelijk aangegeven op de deuren en moet strikt worden nageleefd. Het aantal stoelen in elke vergaderzaal moet door QHSE worden aangepast.

Specifieke maatregelen

Op maandag 27 juli hebben de bevoegde autoriteiten specifieke maatregelen voor de provincie Antwerpen aangekondigd. We rekenen op het lokaal management om deze maatregelen te respecteren en ervoor te zorgen dat de teams zich eraan houden.

We spelen allemaal een rol in deze crisis

We hebben allemaal een rol te spelen in het voorkomen van een tweede golf. Je bent verplicht je te houden aan de maatregelen en procedures die door de autoriteiten, met inbegrip van de lokale autoriteiten zoals jouw stad of gemeente, worden uitgevaardigd.

We roepen iedereen ook op om collega's die zich onbedoeld niet aan de regels houden, hierover – vriendelijk – aan te spreken. Meer dan ooit moeten we elkaar helpen.

Ons collectieve wilskracht om de geldende maatregelen na te leven zal ons helpen om ons professionele, sociale en culturele leven weer te normaliseren. We willen jullie allemaal bedanken voor je bijdrage aan deze collectieve inspanning.

Bedankt ook voor je dagelijkse inzet voor BESIX en haar entiteiten: je maakt nu al essentieel deel uit van ons economisch herstel.

Waar kan ik meer informatie vinden? Bekijk de algemene COVID-19 regels van BESIX en de COVID-19 Toolkit op ons intranet. We volgen de richtlijnen van de overheid voortdurend op, dus het is belangrijk dat ook jij de toolkit regelmatig controleert, zodat je over de meest recente tools en informatie beschikt om verder te werken.