written by
Lydie Marotte

Bouwbedrijf BESIX en netbeheerder Elia willen slimme gebouwen een actieve rol geven in het elektriciteitssysteem

Me@BESIX Global Group Me@FrankiFoundations Me@Vandenberg 5 min
  • 40% van ons energieverbruik komt van gebouwen
  • Naast een betere energie-efficiëntie zit ook veel potentieel in flexibel energiemanagement
  • Slimme gebouwen versterken de integratie van hernieuwbare energie

Om de klimaatneutrale samenleving tegen 2050 te realiseren zoals de Europese Green Deal het vraagt, is niet alleen een energietransitie nodig. Ook andere sectoren kunnen bijdragen aan de verdere decarbonisering van onze maatschappij. Zoals de komst van elektrische voertuigen op korte termijn voor grote impact zorgt, kondigen zich ook in de bouwsector innovatieve veranderingen aan. Zo zullen gebouwen niet enkel energiezuiniger zijn maar ook energie slimmer. Dankzij flexibel energiemanagement kan het verbruik van gebouwen beter afgestemd worden op de variabele productie van hernieuwbare energie. De bouwsector ondersteunt zo de energietransitie zonder toe te geven op het comfort. De consument kan tegelijk besparen op zijn energiefactuur.

Om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden, moet de vraag en het aanbod op elk moment gelijk zijn. Door de verwachte toename aan hernieuwbare (en minder voorspelbare) energieproductie en de verdere elektrificatie van onze samenleving, zal die uitdaging in de toekomst een stuk groter worden. Om toch de balans te houden, is er nood aan flexibele balanceringsmiddelen.

Vandaag levert vooral de industrie die flexibiliteit door het verhogen of verlagen van de productie. In de toekomst wil Elia ook de flexibiliteit van gewone consumenten inzetten via het gecontroleerd aansturen van elektrische auto’s, warmtepompen, boilers, of andere toepassingen. Digitalisering en een hervorming van het marktdesign zijn bouwstenen binnen dit verhaal van consumer centricity. Het is een concept dat zeer toekomstgericht is en een stapsteen is naar de realisatie van de Europese Green Deal.

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren, is het belangrijk dat we samenwerken met andere sectoren. Op de korte termijn is elektrische mobiliteit ons grote focuspunt. De interactie van de autobatterij met ons elektriciteitssysteem komt er heel snel aan en in grote volumes. Maar de volgende grote stap wordt de integratie van slimme gebouwen. De vernieuwingscyclus in de bouw verloopt trager maar de impact zal des te groter zijn aangezien 40 procent van ons energieverbruik van gebouwen komt. Door elk vanuit onze expertise samen te werken, kunnen we applicaties testen die later ook in particuliere woningen worden toegepast. - Chris Peeters, CEO Elia Group

De bouw- en vastgoedsector zijn over het algemeen nog weinig gedigitaliseerd. Maar door de toegankelijkheid van technologie, zal digitalisering en automatisatie aan belang toenemen. Het concept van smart buildings of slimme gebouwen staat hierin centraal. Een gebouw is ‘slim’, omdat het een aangename omgeving combineert met een efficiënt verbruik dankzij het gebruik van technologie. De consument wordt ontzorgd, doordat het gebouw zelf beslissingen neemt om zijn prestaties te optimaliseren, bijvoorbeeld op het vlak van energieverbruik.

In de post-corona relanceplannen gaat heel wat aandacht naar de renovatie van gebouwen. We mogen hierbij niet enkel inzetten op “minder energie verbruik”, maar moeten ook werk maken van “slimmer energie verbruik”. Op die manier creëren we meer waarde voor de consument die wint op zijn energiefactuur en op zijn comfort. Het toevoegen van een technologie laag aan gebouwen is een belangrijke stap naar een koolstofarme samenleving. Een focus hierop zou ons als Belgen voorsprong geven op de buurlanden en het zet de Belgische kenniseconomie in de verf. - Rik Vandenberghe, CEO BESIX Group

Elia en BESIX werkten al samen binnen het Internet of Energy (IO.Energy) ecosysteem rond het project Enleash. Er is een proefconcept getest waar bekeken is hoe grote gebouwen met complexe gebruiksbehoeften zoals kantoren en ziekenhuizen een actieve rol kunnen spelen in het energiesysteem. Dat kan door hun energie te produceren, vast te houden of te gebruiken wanneer dit nuttig of nodig is.

BESIX en Elia zullen samen werken aan een gezamenlijke visienota en er wordt een projectstructuur opgezet die kennis zal delen, opportuniteiten zal opsporen en projecten zal uitwerken. De partners zullen ook samen het belang van slimme gebouwen promoten. Het bundelen van de krachten en het delen van respectieve kennis over slimme gebouwen en elektrische systeemoperaties zijn concrete stappen die genomen worden om verder bij te dragen tot de broodnodige energietransitie.

Meer informatie over Enleash: https://www.ioenergy.eu/enleash

Over BESIX

BESIX is een toonaangevende Belgische groep, gevestigd in Brussel en actief in 25 landen en op 5 continenten, in de sectoren bouw, vastgoedontwikkeling en concessies. Actief sinds 1909, tot zijn iconische realisaties behoren de Burj Khalifa in Dubai, de hoogste toren ter wereld, gebouwen van het Europees Parlement in Brussel en het Grand Egyptian Museum, op het plateau van de piramiden van Gizeh.

De engineeringafdeling van de groep stelt BESIX in staat om complexe en unieke projecten uit te voeren, vooral op het vlak van technische en milieuaspecten.

BESIX heeft een geavanceerde expertise ontwikkeld op het gebied van de energieprestaties van infrastructuren. Door bijvoorbeeld duurzame oplossingen voor elektriciteit, ventilatie en verlichting te combineren, bouwt BESIX in 2020 in Rotterdam de eerste 100% CO2-neutrale tunnel in de Benelux.

BESIX en zijn filialen zijn vaak pioniers geweest op het gebied van de energieprestaties van gebouwen. In Parijs, Brussel en Rotterdam heeft de Groep bijgedragen tot het ontwerp en de bouw van gebouwen die voldoen aan de hoogste milieucertificaten (BREEAM, LEED, Passive Building, Cradle-to-Cradle, enz.) en bijdragen tot de verbetering van de normen in de sector.

In 2019 heeft de Groep een omzet gerealiseerd van EUR 3,3 miljard. De Groep stelt 12.000 medewerkers tewerk in 25 landen over 5 continenten.

Voor meer informatie: www.besix.com

Over Elia groep

Een Europese top 5 speler

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers van elektriciteit. Met fialen in België (Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 19.271 km aan hoogspannings-verbindingen. Onze groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem.

Wij maken de energietransitie waar

Door de uitbouw van internationale hoogspannings-verbindingen en het integreren van steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, stimuleert Elia groep zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar operationele systemen en ontwikkelt marktproducten zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de energietransitie waar.

In het belang van de samenleving

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia groep zich in voor het belang van de samenleving. We spelen in op de snel veranderende energiemix met meer hernieuwbare energie en passen ons transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook voor dat investeringen op tijd en binnen het budget worden uitgevoerd en met een maximale focus op veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan we voor een proactief stakeholder management waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en met alle betrokkenen wederzijdse communicatie opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste van onze sector en bevoegde overheden om het energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

Internationaal georiënteerd

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert Elia groep diverse consulting diensten aan internationale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat een eerste onderzeese elektrische interconnector exploiteert tussen België en Groot-Brittannië.

Elia Groep is een beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

Meer informatie: eliagroup.eu

PRESS RELEASE