BESIX Middle East: nieuwe organisatie

Me@BESIX Group Me@SixConstruct 5 min

Beste collega’s,

Graag informeren we je over de nieuwe structuur van BESIX Middle East op vlak van organisatie en management. De nieuwe organisatie werd opgezet om de uitdagingen van het moment het hoofd te bieden en ze zal blijven evolueren in de komende maanden om onze expertise te versterken. Zo kunnen we de toekomst vol vertrouwen ingaan.

Johan Beerlandt: “De grootste kracht van BESIX Middle East is dat er mensen met immense bekwaamheid werken die enorm trouw zijn aan onze Groep. De managers en teams in het Midden-Oosten hebben dit de voorbije jaren herhaaldelijk aangetoond. Het waren moeilijke jaren, getekend door de lagere economische activiteit in de aannemerij. Ondanks de moeilijkheden, zette onze Groep haar reputatie kracht bij door fantastische projecten op te leveren die in de meeste gevallen meesterlijk werden uitgevoerd, en door activiteiten te ontwikkelen, vooral concessies, die onze aanwezigheid op lange termijn in de regio versterken. Bij projecten waar er moeilijkheden waren, kon de Groep ook rekenen op hun inzet. Ook vandaag blijven ze enorme inspanningen leveren. Dezelfde mensen, sommige in een nieuwe rol, zullen de geschiedenis van BESIX Group in het Midden-Oosten, ononderbroken sinds 1965, blijven schrijven. In naam van BESIX Group wil ik hen bedanken voor het vertrouwen en ik wens hen het allerbeste. Ik ben ervan overtuigd dat BESIX Group in het Midden-Oosten in geen betere handen kan zijn.”

Onderstaande communicatie betreft de nieuwe organisatie van de Groep in het Midden-Oosten op vlak van (1) Uitvoerend Management, (2) Contracting en (3) Concessions & Assets.

(1) B.U. Middle East Executive Management

Benoeming van Peter Lembrechts als General Manager

Na 12 jaar in de Groep wordt Peter Lembrechts, hoofd van BESIX Concessions & Assets in het Midden-Oosten, benoemd als General Manager van BESIX Middle East.

Vanaf het moment dat hij startte als General Manager van Ajman Sewerage Private Company Limited (ASPCL) in 2010, positioneerde Peter BESIX gaandeweg als een winstgevende investering en een beheerder van assets op lange termijn.

Samen met zijn team was hij de draaischijf van de groei van onze concessie-activiteiten in het Midden-Oosten. Het hoogtepunt was de financiële overeenkomst op het veelzijdige project rond de Waste-to-Energy fabriek. Met deze verwezenlijking zorgde hij ervoor dat BESIX een nieuwe grote mijlpaal bereikte in de duurzame diversificatiestrategie van de Groep.

In de komende zes maanden zal Peter de C&A-activiteiten blijven leiden terwijl hij gradueel de meeste verantwoordelijkheden voor het Upstream-gedeelte en de ondersteunende diensten van Contracting overneemt. Jean-Pol Bouharmont blijft de lopende Contracting-activiteiten leiden, met een specifieke focus op het ondersteunen van Operationele leiders bij de uitdagingen die ze het hoofd moeten bieden op de vele megaprojecten van BESIX Middle East.

Benoit Vadani neemt de leiding over Business Development in het Midden-Oosten.

Benoit is van enorm belang geweest gedurende de afgelopen 10 jaar om BESIX te (her)positioneren ten opzichte van belangrijke stakeholders, zowel op vlak van Contracting als C&A. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we onder zijn leiderschap onze positie zullen blijven behouden als belangrijke speler in de regio.

Benoit en zijn team zullen ondersteund worden door Rachid Ghamraoui(Vice President Business Development & Special Projects). Tony Tytgat zal alle tenderactiviteiten voor Contracting leiden en Nico De Koning leidt de PPS kandidaturen.

Vinh Hung Le blijft de pijler van onze financiële kracht, zowel voor Contracting als voor C&A. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor het afwegen van de dagdagelijkse operationele behoeftes ten opzichte van analyses op middellange termijn en planning op lange termijn. Aangezien de organisatie zich continue moet aanpassen aan de steeds veranderende zakelijke omgeving, blijven die ondersteunende diensten de ruggengraat van onze algemene activiteiten in de regio.

(2) Contracting

De Contracting-activiteiten van BESIX Middle East worden gekenmerkt door lopende megaprojecten, waarvan het succes fundamenteel is voor onze Groep. Ze vereisen de volledige aandacht en energie van onze senior operationele leiders, die allemaal enorm toegewijd zijn en bekwaam om deze fantastische projecten op te leveren.

Valery Paquier behoudt de leiding over het project Royal Atlantis Resort & Residences project in Dubai, waarvan de grote opening later dit jaar gepland staat. Daarnaast spitst hij zich ook toe op het versterken van onze operaties in Qatar.

In Doha zal Boudewijn Bartholomeeusen onze lopende activiteiten blijven leiden, met specifieke aandacht de komende maanden voor het project Lusail Towers.

Yasser Laroussi behoudt de leiding van onze lopende activiteiten in Ras Laffan.

Nu Yves De Rue in Abu Dhabi de leiding heeft genomen over het Guggenheim Museum zal David De Visscher zich toeleggen op het Zayed National Museum, een van de meest ambitieuze projecten van BESIX Group. Hij zal een overkoepelende consistentie bewaren tussen de twee museumprojecten, die dezelfde klant en joint-venturepartner hebben.

In Dubai zal Bernard Patze de oplevering van de RTA Shindagha Corridor en de Dubai Uptown Tower blijven aandrijven.

Benoit Collin zal de operationele ondersteunende diensten blijven aanpassen om zo alle projecten beter te kunnen ondersteunen met interne middelen en gespecialiseerde departementen. Samen met Benoit zal Patrice Thomas de teams ondersteunen in het opzetten en nog belangrijker, het afsluiten en de finalisatie van projecten die deze essentiële follow-up nog nodig hebben. Benoit Meulewaeteren het team van Design en Engineering blijven waarde toevoegen waar mogelijk bij het tenderen en in de uitvoering.

(3) Concessions & Assets

De Concessions & Assets activiteiten van BESIX Middle East zijn enorm gegroeid de afgelopen jaren. Ze zijn dan ook de ruggengraat van onze winstgevendheid in het Midden-Oosten.

Elias Sfeir zal alle concessies beheren die een commercieel risico inhouden en hij houdt toezicht op de verschillende investeringen van BESIX in Ajman, Umm Al Quwain, Sharjah en Qatar.

Nico De Koning zal zowel de cyclus van de kandidaturen, van tender tot financiële afsluiting, als de lopende PPS-investeringen beheren.

Eric Tranchant houdt toezicht op de huidige portefeuille aan operationele en onderhoudsbedrijven en hij concentreert zich ook op het ontwikkelen van onze activiteiten door middel van stand alone en PPS-gerelateerde operaties en onderhoudsopportuniteiten.

We vertrouwen erop dat Elias, Nico, Eric en hun teams hun verhoogde verantwoordelijkheden met succes zullen opnemen en hun respectievelijke divisies tot verdere groei zullen leiden.


BESIX Group wil graag iedereen hierboven vernoemd, en hun respectievelijke teams, bedanken voor hun sterke toewijding en hun dagelijkse verwezenlijkingen. Deze zijn de basis van ons aanhoudend succes.

We kunnen niet alle collega’s van BESIX Middle East bij naam vermelden, maar we staan erop hen te verzekeren van hun enorm belang voor onze Groep en we willen hen dan ook namens het volledige management bedanken!

Johan Beerlandt, Pierre Sironval & Jean-Pol Bouharmont

NEWS