BESIX Infra draagt bij tot de aanleg van duurzame wegen

Global Me@BESIX Me@Socogetra Me@SixConstruct Me@Vanhout Me@Cobelba Me@JacquesDelens Me@BESIX Infra Me@FrankiFoundations Group 1 min

In samenwerking met de Universiteit van Antwerpen, het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en de Administratie Wegen & Verkeer (AWV), werkt BESIX Infra al enkele jaren mee aan een onderzoeksproject om het effect van recyclage-asfalt in toplagen beter te kunnen inschatten.

BESIX Infra en haar dochteronderneming Belasco verleenden onder meer hun medewerking om de asfaltvarianten waarin gerecycleerde materialen verwerkt zitten, te creëren voor de vele labotesten die tijdens dit onderzoek werden uitgevoerd.

Na de laboratoriumfase was het tijd om de varianten in reële condities te testen. Om dit te kunnen doen werd er een proefproject gedefinieerd dat vandaag van start ging.

Het gaat over de gewestweg N123 Retie-Kasterlee, waar de toplaag vernieuwd moet worden. BESIX Infra legt er drie proefvakken:

  • 150m met klassiek asfalt zonder recyclage
  • 150m met een toplaag met 20% recyclage
  • 150m met een toplaag met 40% recyclage maar met toevoeging van een zgn. verjongingsolie aan de bitumen (het verjongingsmiddel regenereert het oudere bindmiddel van het asfaltgranulaat en laat dus toe het percentage van recyclage-asfalt in de toplagen te verhogen).
Johan Vanhollebeke, algemeen manager Belasco: “We zijn vandaag, 20 mei 2019, in de Kasteelstraat in Retie gestart met het aanleggen van de proefvakken over een afstand van 3 x 150m. Dit kadert in een onderzoek naar nieuwe asfaltvarianten waarin gerecycleerde materialen verwerkt zitten, om zo de ecologische voetafdruk te verkleinen. We kijken ernaar uit om de in komende maanden het gedrag van deze toplagen, samen met onze partners in dit onderzoek, te bestuderen en met elkaar te vergelijken. We zullen elementen zoals stroefheid, spoorvorming, rafeling, ontstaan van putten, scheurvorming, enz. bestuderen. Zo streven we ernaar de aanleg van wegen duurzamer te maken.”
NEWS