BESIX Group: resultaten van het boekjaar 2021

Me@BESIX Me@SixConstruct me@BELEMCO Me@Socogetra Me@Vanhout Me@BESIX Infra Me@Cobelba Me@JacquesDelens Me@FrankiFoundations Me@Vandenberg Group Global Local 12 min
Tour Triangle, Parijs (Unibail-Rodamco-Westfield)

Hoogtepunten

 • Voor 2021 presenteert BESIX Group een omzet van 2,96 miljard euro, een van de hoogste in de laatste 20 jaar. Dit cijfer duidt op enig herstel na een moeilijk 2020, dat vooral gekenmerkt werd door de Covid‑19‑pandemie.
 • De Groep sluit het jaar af met een historisch recordorderboek van 4,88 miljard euro (vs. 4,2 miljard in 2020), met een gezonde geografische spreiding in Europa (57,5%), Australië (16%), het Midden-Oosten (15%) en de rest van de wereld, voornamelijk Afrika (11,5%).
 • Op het vlak van contracting haalde BESIX Group in 2021 in al haar markten contracten van wereldklasse binnen, waaronder het grootste van de Guggenheim musea in Abu Dhabi (Ministerie van Cultuur en Toerisme), de Tour Triangle in Parijs (Unibail-Rodamco-Westfield), de rechteroeverinfrastructuur van de Oosterweelverbinding in Antwerpen (Lantis), een van 's werelds grootste kantoorgebouwen in hybride houtconstructie voor DPG Media in Amsterdam, het POST-gebouw in Rotterdam (Omnam Group), de hoogste wolkenkrabber van Afrika met de F Tower in Abidjan (PFO Africa), de Barangaroo Metro-infrastructuur (Sydney Metro), de Kangaroo Point Green Bridge (Brisbane City Council), en het Te Kaha-stadion in Nieuw-Zeeland (Christchurch City Council).
 • Het segment Concessions & Assets blijft in toenemende mate bijdragen aan de omzet van de Groep via publiek-private samenwerking, met resultaten die boven de vooropgestelde doelen liggen. Het hoogtepunt van 2021 was de financiële afronding van het Waste-to-Energy-project in Dubai, een publiek-private samenwerking van 1,2 miljard dollar voor een van de grootste installaties in zijn soort ter wereld.
 • BESIX RED, de dochteronderneming van de Groep in de vastgoedontwikkelingssector, rapporteerde opnieuw een positief jaar, ver boven de doelstellingen, met belangrijke realisaties en ontwikkelingen in elk van haar markten over heel Europa.
 • Een aantal regionale en gespecialiseerde dochterondernemingen van BESIX Group in de Benelux behaalden uitstekende resultaten, met name BESIX Unitec (voorheen Van den Berg), Socogetra en Lux TP, dat een recordjaar kende in het Groothertogdom Luxemburg.
 • De balans van de Groep is gezond en ligt met een solvabiliteitsratio van 21,2% boven het sectorgemiddelde. De nettokaspositie bedraagt 218 miljoen euro (zonder non-recourse en IFRS-16 schuld).
 • Ondanks de huidige negatieve impact van de pandemie genereerde BESIX Group een EBITDA van 102 miljoen euro, een groei van 82% in vergelijking met 2020. Het nettoresultaat van de Groep bedraagt, na uitzonderlijke write-offs en afschrijving op goodwill, 27,1 miljoen euro.
 • De vooruitzichten voor 2022 zijn goed, met de start van grote projecten en oplevering van verschillende iconische projecten. Toch ervaart de bouwsector een macro-economische impact als gevolg van de uitdagingenvan de inflatie en de toenemende materiaal- en energieprijzen die ontstonden door de Covid-19-pandemie en verder werden versterkt door de Russische invasie in Oekraïne. Het is onvermijdelijk dat in nieuwe contracten duidelijke en transparante prijsherzieningssystemen zullen worden ingevoerd die rekening houden met de inflatie.
Khufu Solar Boat, Cairo (Ministry of State for Antiquities)

Citaten van de Executive Chairman en Deputy CEO

Pierre Sironval, Deputy CEO: “2021 was een jaar van uitdagingen, maar ook van herstel. In dit tumultueuze jaar hebben we het economische herstel bevorderd in de regio's waar we actief zijn door mee te werken aan grote projecten, nieuwe contracten binnen te halen en iconische projecten op te leveren. Onze diversificatiestrategie heeft opnieuw haar nut bewezen: onze privaat-publieke samenwerking in de water- en afvalsectoren in het Midden-Oosten, onze entiteiten gespecialiseerd in infrastructuur en nutsvoorzieningen in West‑Europa en onze dochteronderneming in de vastgoedontwikkeling hebben stuk voor stuk uitstekende prestaties geboekt. Gezien de huidige economische en geopolitieke uitdagingen waar we voor staan, zullen we waakzaam moeten blijven in 2022: we zullen dan ook kwaliteitsprojecten nastreven, onze activiteiten met terugkerende inkomsten uitbreiden en onvermijdelijk billijke prijsherzieningsmechanismen invoeren in nieuwe contracten.”
Johan Beerlandt, Executive Chairman: “Ons sterk recordorderboek van kwaliteitsprojecten versterkt onze weg terug naar genormaliseerde prestaties. Met een sterke balans en een gezonde kaspositie zijn we in staat om onze klanten optimaal te blijven bedienen. Onze strategie voor de toekomst blijft duidelijk: onze positie als gediversifieerde groep versterken, waarbij contracting het leeuwendeel uitmaakt van onze activiteiten en de nevenactiviteiten positief bijdragen aan onze omzet. Namens de Raad van Bestuur wil ik mijn oprechte dank uitspreken aan de leden van het managementteam voor hun leiding van de Groep en nogmaals het welgemeende vertrouwen bevestigen dat wij hebben in onze vele medewerkers, waar ook ter wereld.”
Johan Beerlandt, Executive Chairman, en Pierre Sironval, Deputy CEO
Theemswegtracé, Rotterdam (Havenbedrijf Rotterdam)

Group Management

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door belangrijke organisatorische wijzigingen binnen BESIX Group. Pierre Sironval werd in mei 2021 aangesteld als Deputy CEO, ter vervanging van Rik Vandenberghe. In april 2022 bevestigde de Raad van Bestuur van BESIX Group de benoeming van Pierre Sironval als CEO en Hans Beerlandt als CFO met ingang van 1 januari 2023. Om een vlot beheer van het bedrijf te waarborgen, blijft Johan Beerlandt verantwoordelijk tot 1 januari 2023, waarbij hij hand in hand samenwerkt met Pierre en Hans, waarmee hij doorheen de jaren een sterke en efficiënte relatie heeft opgebouwd die gekenmerkt wordt door vertrouwen. Na 1 januari neemt Johan Beerlandt een adviserende rol op.

Jean-Pol Bouharmont, voormalig CEO van BESIX Watpac, is benoemd tot Executive Chairman van die Australische dochteronderneming en Managing Director van Six Construct in het Midden-Oosten. Hij is ook toegetreden tot het Uitvoerend Comité van BESIX Group. Mark Baker volgt hem op als CEO van BESIX Watpac.

Guggenheim Abu Dhabi (Department of Culture and Tourism)

Contracting

Contracting, dat nog steeds de hoofdactiviteit is van BESIX Group, werd gekenmerkt door de oplevering van schitterende projecten in elk van onze markten. De activiteiten van BESIX NV/SA, Six Construct en BESIX Watpac in de bouwsector waren goed voor 1,726 miljard euro, of 58 % van de omzet van de Groep.

Kangaroo Point Green Bridge, Brisbane (Brisbane City Council)
 • Europa
  In 2021 leverden de BESIX-teams eersteklas projecten op, waaronder het Stationspostgebouw (LIFE.NL, SENS real estate) in Den Haag, de Terraced Tower (Provast), het 4 km lange spoorwegviaduct Theemswegtracé in Rotterdam (Havenbedrijf Rotterdam) en de vastgoedontwikkeling Quatuor (Befimmo) en het hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis in Brussel.
 • Australië
  De teams van BESIX Watpac hebben opnieuw hun operationele uitmuntendheid bewezen, zoals blijkt uit de oplevering van de luchthaven van Adelaide en Jubilee Place (JGL Properties), de belangrijke prijzen die ze wonnen die de kwaliteit van hun werk bekronen voor het Herston Quarter (Australian Unity), de oplevering van de ziekenhuizen in Roma (Queensland Health), het Ideas Lab (James Cook University), de luchthaven van Brisbane, het Qantas Museum en nationale defensieprojecten.
 • Midden-Oosten
  In 2021 leverde Six Construct enkele schitterende projecten af, onder meer in Dubai, met de Infinity Bridge (Road & Transport Authority), de Deep Storm Water Tunnel die 40% van het regen- en grondwater van het stadsgebied van Dubai afvoert (Dubai Municipality) en de Belgische en Franse paviljoenen voor de Wereldtentoonstelling.
 • Internationaal
  De business unit International is verantwoordelijk voor alle projecten van BESIX Group buiten West-Europa, het Midden-Oosten en Australië-Nieuw-Zeeland. In 2021 voltooide BESIX in Ivoorkust haar werkzaamheden voor het waterzuiveringsstation van La Mé (PFO Africa), een van de grootste installaties voor drinkwatervoorziening in West-Afrika. In Egypte zijn BESIX en Orascom begonnen met de geleidelijke oplevering van het Grand Egyptian Museum (Ministry of State for Antiquities). Met het transport van de Zonneboot van farao Cheops (Khufu Solar Boat), het oudste intacte schip ter wereld, hebben de teams van de Groep eens te meer aangetoond dat BESIX in staat is om operaties van een buitengewone complexiteit uit te voeren.
Quatuor, Brussel (Befimmo)

Regionale & Gespecialiseerde Aannemers

De regionale en gespecialiseerde dochterondernemingen van BESIX Group die actief zijn in West-Europa, waren goed voor ongeveer één miljard euro, of 34 % van de omzet van de Groep.

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door verschillende overnames:

 • BESIX Infra rondde de overname af van de wegenbouwactiviteiten van STRABAG BV in Nederland.
 • BESIX Unitec (voorheen Van den Berg) nam Lucan BV over, dat gespecialiseerd is in gas- en elektriciteitsaansluitingen, en Agidens Infra Automation, een marktleider in automatisering, controle op afstand, interconnectie en slim energiebeheer voor infrastructuur.
 • Vanhout nam een participatie van 40% in BuildUp, dat innovatieve en duurzame oplossingen ontwikkelt op het vlak van modulair bouwen.

Financieel gezien blijven BESIX Unitec (voorheen Van den Berg), Socogetra, BESIX Infra en Lux TP op het goede spoor van de voorbije jaren, en de entiteiten die de voorbije jaren ondermaats presteerden, laten nu duidelijk tekenen van herstel zien.

DCIM\100MEDIA\DJI_0293.JPG
Spoorbrug, Thuin (Infrabel)

Vastgoedontwikkeling (BESIX RED)

BESIX RED sluit het jaar 2021 af met een omzet van 161,6 miljoen euro en een nettoresultaat van 22,6 miljoen euro, wat een aanzienlijke verbetering is in vergelijking met de vorige jaren. De ontwikkelaar boekt een solide rendement op eigen vermogen van 22,3 %. In overeenstemming met haar pan-Europese diversificatiestrategie heeft BESIX RED nu een portefeuille van 36 projecten in ontwikkeling in 19 Europese steden in 5 landen, met een toekomstige verkoopwaarde van meer dan 1,8 miljard euro.

Esprit Courbevoie, Louvain-la-Neuve (BESIX RED)

Eind 2021 en vooral begin 2022 werd in heel Europa gekenmerkt door belangrijke ontwikkelingen en verwezenlijkingen.

 • In België verkocht BESIX RED aan PATRIZIA 100% van de aandelen van Evenepoel Properties N.V., eigenaar van Viridis, een vastgoedontwikkelingsproject van 17.500 m² in Brussel. In Louvain‑la‑Neuve rondde BESIX RED de verkoop af van het kantoorgebouw Esprit Courbevoie aan Befimmo.
 • In Luxemburg sloot BESIX RED een huurovereenkomst voor 15 jaar af met Société Générale Luxembourg voor het gebruik van het volledige ICÔNE-gebouw in Belval. Vervolgens rondde BESIX RED de ondertekening af van het contract voor de overname door AG Real Estate van 100% van de aandelen van B-9 N.V., die eigenaar is van ICÔNE.
 • BESIX RED heeft haar aanwezigheid in Nederland versterkt met de aanwinst van een tweede locatie in Amsterdam, in samenwerking met ICN Development, met de ambitie om een gemengd project te ontwikkelen. Het project bestaat uit 37.500 m² woonoppervlakte en 4.500 m² kantoren en winkels.
 • In Frankrijk heeft BESIX RED een project binnengehaald voor 8.000 m² kantoren in de Rijselse agglomeratie.
 • In Portugal is BESIX RED in mei met succes gestart met de commercialisering van Fase I van DUUO, haar eerste residentiële project in dat land. De onderneming heeft ook haar deelneming tot 75% verhoogd in Campus Oriente N.V., die eigenaar is van Parque Oriente, een project voor gemengd gebruik van ongeveer 38.800 m² in Lissabon.

Concessions & Assets

De afdeling Concessions & Assets van BESIX Group sluit het jaar 2021 opnieuw af met resultaten die de verwachtingen overtreffen.

In Europa werden BESIX Group en haar partners geselecteerd als voorkeursaanbieder voor het ringwegproject R4WO in Gent. Na de eerste PPS (publiek-private samenwerking) voor een gebouw met POST X LPA in Antwerpen in 2020 ontwikkelt de Groep ook veelbelovende nieuwe soorten PPS'en, met name op milieugebied.

In het Midden-Oosten was het succesverhaal van het jaar de complexe financiële afronding van de Waste‑to-Energy-centrale van Dubai, een project van 1,2 miljard dollar. Samen met haar industriële partner HZI is BESIX Group bijna 4 jaar aan het werk geweest om de installatie te conceptualiseren, te ontwerpen, het concessiecontract met de klant (Dubai Municipality) op te stellen, de financiering op te zetten en hieraan deel te nemen, en nu met de bouw ervan. Na de oplevering zullen beide ondernemingen gedurende 35 jaar gezamenlijk de exploitatie en het onderhoud van de centrale beheren.

Dubai Waste-to-Energy (Dubai Municipality)

Dit soort projecten, die de aanwezigheid van de Groep in de regio op lange termijn garanderen en decennialang terugkerende inkomsten genereren, vormen de kern van de strategie van BESIX Group in het Midden-Oosten. Dit sluit ook aan bij de strategie van de lokale overheden, die steeds meer geneigd zijn om voor dit soort model te kiezen, niet alleen voor milieuprojecten, maar ook voor infrastructuur en openbare diensten.

Tot slot presteren de hotels waarin BESIX Group aandeelhouder is – ondanks de moeilijke omstandigheden als gevolg van de Covid-19-pandemie – beter dan verwacht en sluiten zij het jaar 2021 positief af.

People

Infinity Bridge, Dubai (Road & Transport Authority)

In 2021 behaalde BESIX Group de beste veiligheidsresultaten in zes jaar wat het aantal werkgerelateerde incidenten betreft. Dit is het resultaat van de inspanningen van alle teams binnen de groep die van veiligheid op het werk hun eerste prioriteit hebben gemaakt.

Vanuit dezelfde gedachte heeft BESIX Group zich officieel bij de Building and Woodworkers' International (BWI) en verschillende Belgische vakbonden (CSC-ACV en ABVV) aangesloten om de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) op te roepen gezondheid en veiligheid op het werk te erkennen als een fundamenteel recht van werknemers.

BESIX Group was ook bijzonder trots om in de media te vernemen dat vertegenwoordigers van de BWI, vakbonden en Amnesty België onze groep als het toonbeeld noemden in het Midden-Oosten op het vlak van respect voor en bevordering van de rechten van arbeidsmigranten. Ook Australische klanten en ambtenaren hebben BESIX Watpac herhaaldelijk een voorbeeld genoemd op het vlak van respect en aandacht voor de inheemse culturen, in het bijzonder de integratie van bedrijven en werknemers met een Aboriginal- en Torres Strait Islander-achtergrond.

In het Midden-Oosten ontving Six Construct voor de negende keer op rij het MVO-label in Dubai. Het is daarmee het enige bouwbedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten dat dit voor elkaar heeft gekregen.

Voor het tweede jaar op rij behaalde BESIX Group het Top Employer-certificaat in België. Daarnaast blijkt uit het wereldwijde motivatie-onderzoek bij de werknemers van BESIX Group in 2021 dat 85% van hen tevreden tot zeer tevreden is om voor de Groep te werken.

Op 31 december stelde BESIX Group wereldwijd 11.000 mensen tewerk.

Duurzaamheid & Innovatie

BIMPrinter op de Mohammed VI toren, Rabat (O Tower)

BESIX Group is vastbesloten om haar ecologische voetafdruk te verkleinen via haar 'Sustainability Forward'‑programma. De CO2-prestatieladder, die in Nederland al wordt toegepast, is een eerste stap en een belangrijk onderdeel van dit beleid. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat BESIX Nederland haar uitstoot sinds 2014 met 2% per jaar kon verminderen. Als eerste maatregel zal de CO2-prestatieladder tegen midden 2022 worden uitgebreid naar alle activiteiten van BESIX Europe, maar ook naar de dochterondernemingen BESIX Infra, Franki Foundations en BESIX Unitec.

In 2021 verwierven Proximus en BESIX Group aandelen in i.Leco om samen aug∙e op te richten. Dit biedt uiterst geavanceerde oplossingen aan voor slimme gebouwen om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren, hun onderhoud op lange termijn te vergemakkelijken en het comfort van de gebruikers te verhogen.

Via haar Engineeringafdeling en op tal van bouwplaatsen maken BESIX Group en haar dochterondernemingen regelmatig gebruik van baanbrekende oplossingen op het vlak van duurzaamheid en circulariteit, nieuwe en gerecyclede materialen, robotica en digitalisering.

Civic Precinct, Greater Geelong (City of Greater Geelong)

Vooruitblik

De diversiteit en kwaliteit van het orderboek van BESIX Group in 2022 zijn veelbelovend voor de komende jaren.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de stijgende grondstofprijzen en de inflatoire tendensen werpen echter een grote schaduw over de hele wereld. De Groep zal dan ook gedurende heel 2022 waakzaam blijven en zich blijven concentreren op haar strategie: consolidatie van haar positie als een gediversifieerde groep, waarin contracting centraal staat en nevenactiviteiten zoals concessies en publiek-private samenwerkingen en vastgoedontwikkeling haar inkomstenstromen in positieve zin versterken.

Streven naar kwaliteitsvolle projecten, uitbreiden van activiteiten met terugkerende inkomsten en invoeren van onvermijdelijke billijke prijsherzieningsmechanismen in nieuwe contracten: het worden stuk voor stuk cruciale beslissingen om onze prestaties in de toekomst te bestendigen.

F Toren, Abidjan (PFO Africa)
PRESS RELEASE