written by
Lore De Jonge

BESIX GROUP: ORGANISATORISCHE WIJZIGINGEN

me@BELEMCO 1 min

De in 2018 ondernomen stappen tot verdere diversifiëring en de recente evolutie van de activiteiten van BESIX en zijn entiteiten hebben voor veranderingen gezorgd in de beslissingsstructuur van de Groep.

  • De overname van Watpac heeft nu al tot meerdere interne benoemingen geleid. Op organisatorisch vlak werd de ontwikkeling van de entiteit onder de rechtstreekse supervisie van de CEO van BESIX Group, Rik Vandenberghe, geplaatst.

  • 2018 was ook het jaar waarin we dankzij nieuwe contracten, met name in de Verenigde Arabische Emiraten, onze activiteiten op het gebied van water en energie aanzienlijk hebben versterkt. In die context hebben we aan Christophe Ledur, General Manager van de Water Business Unit in de Middle East, gevraagd om deze expertise doorheen de volledige Contracting domein te superviseren. Adrien Theunissen, verantwoordelijke voor de Water Business Unit in Brussel, zal voortaan aan hem rapporteren. Christophe zal dat op zijn beurt aan Pierre Sironval doen.

  • De afdeling Estimating in Brussel, onder leiding van Olivier Vanderkerken, zal voortaan rapporteren aan Pierre Sironval, COO van de Groep. Philippe Dessoy, General Manager Business Development, die tot nu toe verantwoordelijk was voor Estimating, zal verder blijven focussen op prospectie en de ontwikkeling van onze business. In die context zal hij aan Rik Vandenberghe blijven rapporteren.

  • In 2018 investeerde BESIX ook in ondernemingen via participaties. Dat is het geval voor A-STAY. Deze onderneming heeft als missie om innovatieve formules te ontwikkelen op het gebied van stadsverblijven van korte of lange duur. Aangezien A-STAY de verwerving van gebouwen als activa impliceert, valt dit onder de verantwoordelijkheid van Tom Neyrinck, General Manager Concessions & Assets.

  • De ondernemingen Flamant en LN24, waarvan BESIX aandeelhouder is en in die hoedanigheid in de respectievelijke raden van bestuur zetelt, worden op hun beurt op het niveau van de BESIX Group holding beheerd.

BESIX bedankt alle mensen die bij deze wijzigingen betrokken zijn, en wil hier zijn vertrouwen in hun verregaande professionalisme nog eens herbevestigen. Het organigram van de Groep zal dienovereenkomstig aangepast worden en op het intranet beschikbaar zijn.

Deze wijzigingen gaan vanaf vandaag van kracht.

PRESS RELEASE