BESIX Group in consortium ‘BRAVO-4’ als voorkeursbieder aangesteld voor ombouw R4 West en Oost (Gent, België)

Me@BESIX Group Global Local 3 min

BESIX Group, Stadsbader, EPICo, Rebel en I4B - The Belgian Infrastructure Fund werden samen, onder de naam “BRAVO-4’’, als voorkeursbieder aangeduid om de grote werken aan de R4 West en Oost uit te voeren. Dat kondigde Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters vandaag aan, samen met de directie van de verschillende partijen. De Werkvennootschap, de organisatie van de Vlaamse Overheid die als opdrachtgever de werken zal opvolgen, zocht in een Publiek-Private Samenwerking naar een consortium dat zal instaan voor het Design (ontwerp), Build (bouwen), Finance (financiering) en Maintain (onderhoud). De Vlaamse Overheid betaalt dan gedurende 30 jaar een beschikbaarheidsvergoeding aan het consortium.

Minister Peeters is enthousiast: “De aanstelling van BRAVO-4 als voorkeursbieder is enorm goed nieuws voor de hele regio. De R4 zelf wordt een pak veiliger, de woonkernen erlangs leefbaarder, en zowel langs de R4 West als de R4 Oost zal je binnenkort meer dan 12 kilometer conflictvrij kunnen fietsen. Dankzij de PPS-procedure laten we de private markt haar expertise in dit project naar voren brengen. Bovendien zal de aannemer ook 30 jaar instaan voor het onderhoud.’’
Consortium BRAVO-4 is klaar om aan het werk te gaan:“We zijn bijzonder opgetogen met onze aanstelling als voorkeursbieder na een zeer open en constructieve aanbestedingsprocedure met De Werkvennootschap. De gecombineerde expertise van alle partners en de geïntegreerde samenwerking tussen ons van bij de start van de aanbesteding, zijn ook meteen de sterktes van ons consortium. Voor het financieringsluik werden de aannemers BESIX Group en Stadsbader bijgestaan door de expertise van I4B – The Belgian Infrastructure Fund, EPICo en Rebel, terwijl er bij elke uitvoeringsdiscipline een entiteit van zowel BESIX Group als Stadsbader betrokken is. Zo staan BESIX en Stadsbader in voor de civiele werken, BESIX Infra en Stadsbader voor de wegenis terwijl Van den Berg (BESIX Group), Deckx EM (Stadsbader) en Jacopsinstaan voor de elektromechanische werken. We kijken er enorm naar uit om dit mooie project samen met de Werkvennootschap uit te voeren.”

Voorkeursbieder

Een Publiek-Private Samenwerking (PPS) is anders dan een klassieke aanbesteding. Het consortium BRAVO-4 denkt mee over het ontwerp, de uitvoering, de Minder-Hindermaatregelen en het onderhoud gedurende dertig jaar. BRAVO-4 financiert het project ook zelf. De Vlaamse Overheid betaalt dan dertig jaar lang een beschikbaarheidsvergoeding aan het consortium.

Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap: “Bij De Werkvennootschap bundelen we alle expertise rond deze PPS-procedures. Die zijn erg complex maar bieden heel wat voordelen. Iets meer dan de helft van de punten die hebben geleid tot het aanduiden van deze voorkeursbieder, gingen naar kwalitatieve criteria: zo kregen de inschrijvers de kans om ons te overtuigen met hun eigen ontwerpen, uitvoeringstechnieken, milderende maatregelen en omgevingsmanagement.”

Start grote werken: eind 2022

De herinrichting van het grote project met zo’n 14 knooppunten en lange, vrijliggende fietssnelwegen in deze overeenkomst zal vanaf eind 2022 beginnen. Ondertussen wordt met de voorkeursbieder nog onderhandeld en worden alle nodige procedures en vergunningen doorlopen. Van zodra de vergunningen toegekend zijn, kan het contract definitief afgesloten worden. De Werkvennootschap en BRAVO-4 informeren de buurt ruim op voorhand over de planning en de Minder-Hinderaanpak.

Project R4WO: veiligheid, leefbaarheid en fiets

Het project R4WO zet sterk in op veiligheid, bereikbaarheid van de regio, leefbaarheid en de zachte weggebruiker. In totaal worden 14 bestaande knooppunten heringericht en worden vier nieuwe fietsbruggen over de R4 gebouwd.

Bij de herinrichting van de R4 West worden op sommige plaatsen op- en afritten geschrapt zodat het zwaar en doorgaand verkeer uit de woonkernen wordt geweerd. De ombouw van de R4 Oost moet ook de bereikbaarheid van dit deel van de haven verbeteren. Ook hier zal het verkeer vlotter en veiliger kunnen verlopen en zal de ringweg veiliger worden. In het hele projectgebied wordt fors ingezet op fietsinfrastructuur.

12 km conflictvrij fietsen langs beide kanten

Voor de fietser gaat de situatie er enorm op vooruit: dankzij fietssnelwegen zal de fietser op een veilige en conflictvrije manier langs de R4 kunnen fietsen. Waar vandaag de fietser vaak in conflict komt met het overige verkeer, zorgen 15 fietsonderdoorgangen en 8 fietsbruggen ervoor dat de fietsveiligheid fors verbetert. Zo zal een fietser langs de toekomstige R4 West en Oost meer dan 12 km kunnen afleggen zonder een auto tegen te komen.

Minister Peeters: “Vandaag zijn bepaalde knooppunten van de R4 West en Oost gevaarlijk voor fietsers. Op sommige plaatsen ontbreekt afgescheiden fietsinfrastructuur. Dankzij dit project slaat dat volledig om: we werken aan een compleet netwerk van veilige, leesbare en gescheiden fietsinfrastructuur.”

Op de projectwebsite www.r4wo.be staan alle toekomstige knooppunten gedetailleerd uitgelegd en getekend. Op die website kunnen geïnteresseerden zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief, zodat ze zeker op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

NEWS