Benoeming en nieuwe organisatie bij Group ICT

Me@BESIX Me@SixConstruct me@BELEMCO Me@Socogetra Me@Vanhout Me@BESIX Infra Me@Cobelba Me@JacquesDelens Me@FrankiFoundations Me@Vandenberg Group 2 min

De voorbije decennia is het werk van ICT steeds belangrijker geworden voor BESIX Group, aangezien gegevens en technologische processen een steeds belangrijkere rol spelen in onze sector. Om gelijke tred te houden met de snelle technologische vooruitgang moeten we een flexibele, toekomstbestendige architectuur invoeren die ondersteund wordt door modulaire platformen, moeten we gegevens toegankelijk maken en systemen beschermen met behulp van geavanceerde cyberbeveiliging.

Daarom hebben we een aantal beslissingen genomen.

 1. Werner Godaert, momenteel Infrastructure Manager bij Group ICT BESIX, is aangesteld als hoofd van Group ICT. Zijn benoeming is op 1 januari 2022 ingegaan. Als hoofd van Group ICT zal Werner rapporteren aan Hans Beerlandt, Head of Finance. Zijn verantwoordelijkheid omvat de ICT-activiteiten van de Groep. De ICT-verantwoordelijken van de verschillende entiteiten zullen dan ook functioneel aan hem rapporteren.

  In zijn functie zal Werner samenwerken met zijn ICT-collega's binnen de Groep, met verschillende stakeholders in de operationele afdelingen en met het managementteam van BESIX Group om de verbanden te helpen leggen tussen business, activiteiten, infrastructuur en de digitale efficiëntie die onze Groep moet bereiken. Met meer dan 20 jaar ervaring in de IT-sector biedt Werner ons zijn uitgebreide kennis van het volledige IT-ecosysteem, gecombineerd met een innovatieve en collaboratieve leiderschapsaanpak. Hij zal technologische oplossingen helpen koppelen aan strategische bedrijfsresultaten.
 2. Naast deze benoeming zal een ICT Steering Committee worden opgericht, geleid door Werner, met uitvoerende managers die de business en de activiteiten vertegenwoordigen. Dit Steering Committee zal strategische richting geven aan ICT-gerelateerde projecten, de ICT-prioriteiten van de Groep bepalen, middelen toewijzen en een governancekader opzetten om deze projecten en initiatieven te ondersteunen. We zullen hierover nog verder communiceren zodra het Steering Committee is opgericht.
 3. Het Executive Committee van BESIX Group heeft vier prioriteiten voor de korte en middellange termijn vastgelegd en goedgekeurd. Die vier prioriteiten zullen weerspiegeld worden in de nieuwe ICT-organisatie:
 • Base Services (Basisdiensten), onder leiding van Steven Verstraeten
 • Applications development & Business Intelligence (Applicatieontwikkeling & business intelligence), onder leiding van Jon Harford
 • Service delivery (Dienstverlening), onder leiding van Bernard Linotte
 • Enterprise Resource Planning & Operations, onder leiding van Frédéric Schoenaers

  De basisdiensten zullen zich toespitsen op de uitbouw van een gemeenschappelijke ICT-omgeving voor BESIX NV en de regionale & gespecialiseerde entiteiten in België. Deze gemeenschappelijke omgeving zal standaardprocessen mogelijk maken (bv. dezelfde wifi en netwerktoegang op verschillende locaties, dezelfde licenties, veralgemeende single sign-on) en vereenvoudigde en naadloze samenwerking (bv. veralgemening van Microsoft 365 en OneDrive). Dat zal de operationele efficiëntie verhogen en de IT-veiligheid versterken.
Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om Werner en het ICT-team te bedanken voor het uitstekende werk van de voorbije maanden, waardoor BESIX Group zich goed kon herstellen van een groot cyberincident.

Hans Beerlandt
Head of Finance
BESIX Group

NEWS