Tiel: opening van 100% energieneutraal rioolwaterzuiveringsstation

Global Group Me@BESIX 1 min

Op donderdag 14 november vond de openingsceremonie plaats van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tiel (Nederland). De klant, Waterschap Rivierenland, BESIX Water & Environment en BESIX Nederland woonden deze opening bij.

Het project omvatte een upgrade van het rioolwaterzuiveringsstation naar een 100% energieneutrale installatie.

"Nu voorziet het station in zijn eigen energiebehoeften. Dat is allemaal te danken aan een nieuw slibbehandelingsproces voor de productie van biogas. Dit biogas wordt vervolgens gebruikt om warmte en elektriciteit te genereren. Het zuiveringsstation heeft ook een installatie voor de productie van natuurlijke meststoffen, die kunnen worden verkocht aan de agro-industrie", legt Hans De Wulf, Project Manager, uit.

‘Slib’ of ‘afvalslib’ is een organisch restmateriaal dat wordt geproduceerd tijdens de zuivering van afvalwater. Het wordt gebruikt als brandstof voor de installatie, die veel energie vergt, en is dus een kostenefficiënte en duurzame oplossing op lange termijn.

"Waterschap Rivierenland streeft ernaar om tegen 2040 nog uitsluitend een beroep te doen op energieneutrale installaties. Dit energieneutrale station draagt bij aan de verwezenlijking van deze grote milieudoelstelling. Wat het station van Tiel nog opmerkelijker maakt, is dat het een van de eerste energieneutrale installaties is van het land, en zelfs van de Benelux", aldus Jeroen Philtjens, Algemeen directeur van BESIX Nederland.

Cocreatie & Bouwteam

Het project is ook het voorbeeld bij uitstek van cocreatie tussen BESIX Nederland, BESIX Water & Environment en de klant.

De installatie is voorzien van de nodige ultramoderne technologieën, en werd ontworpen door BESIX Water & Environment in samenwerking met haar Nederlandse onderaannemer Colsen. BESIX Nederland stond in voor alle civieltechnische werkzaamheden.

"BESIX Nederland en BESIX Water & Environment werkten nauw samen tijdens het bouwproces. Ze vormden een sterk team met een gezamenlijk doel: een hoogtechnologische installatie ontwikkelen en Waterschap Rivierenland helpen om haar doel te verwezenlijken. Dit heeft bijgedragen tot een sterke vertrouwensrelatie met onze klant", legt Adrien Theunissen uit, Senior Manager van BESIX Water & Environment.

En deze vertrouwensrelatie werpt nu al haar vruchten af. Waterschap Rivierenland en BESIX zijn in bouwteam begonnen aan het ontwerp voor de volgende fase van het project.

"Het doel is om het proces verder te optimaliseren op het vlak van slibontwatering en energieverbruik", besluit Adrien Theunissen.
NEWS