Ondertekening van een MoU voor een "Waste to Energy" project in Egypte

Global Group Me@BESIX Me@SixConstruct 1 min

BESIX heeft samen met haar joint venture partner Orascom Construction een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend met New Urban Communities Authority (NUCA), een agentschap van het Egyptische ministerie van Huisvesting, Nutsvoorzieningen en Stedelijke ontwikkeling.

Het MoU biedt een kader om een haalbaarheidsstudie uit te voeren en de bouw, exploitatie en oplevering van een installatie voor brandstof uit afval in Egypte verder te bespreken. De haalbaarheidsstudie is momenteel aan de gang en zal in de eerste helft van 2020 worden afgerond.

Brandstof uit afval is een alternatieve energiebron afkomstig uit afvalverwerking. Deze energie wordt gebruikt in cementfabrieken ter gedeeltelijke vervanging van fossiele brandstoffen zoals gas of steenkool. Bovendien worden zo grote hoeveelheden afval weggehouden van stortplaatsen.

Expertise

BESIX heeft een uitgebreide expertise opgebouwd op het vlak van waterzuivering en afvalverwerking, waaronder brandstof uit afval.

In oktober 2018 tekende het ministerie van Klimaatverandering en Milieu van de Verenidge Arabische Emiraten een concessieovereenkomst met Emirates RDF, een joint venture tussen BESIX, Tech Group en Griffin Refineries, om de eerste installatie voor brandstof uit afval (refuse-derived fuel of RDF) te bouwen en exploiteren in het land. De installatie zal het afval van 550.000 inwoners van de Emiraten Ajman en Umm Al Quwain omzetten in energie en zo ongeveer 90% van het huishoudelijk afval weghouden van de stortplaats.

NEWS