written by
Iza Buysse

Nieuwe werkorganisatie bij Groep Vanhout

Me@BESIX Group 1 min

Hiermee informeren wij jullie dat Joeri Schellens de Groep Vanhout verlaten heeft. We danken Joeri hierbij voor zijn inzet voor de Groep Vanhout en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière.

De operationele leiding van de aannemer Vanhout zal vanaf 1 april 2022 worden opgenomen door Bart Herroelen, momenteel Operationeel directeur bij BAM Interbuild. Wij wensen Bart veel succes met deze nieuwe uitdaging.

Binnen de Groep Vanhout wordt Bert Lenaerts bijkomend benoemd als CEO. De Groep Vanhout wordt aldus aangestuurd door 2 co-CEO's, waarbij Bert zich voornamelijk zal focussen op de aannemings- en projectontwikkelingsactiviteiten, terwijl de focus van Ronny Eijckmans blijft liggen op de andere activiteiten en ondernemingen van de Groep Vanhout.

Wij danken Bert en Ronny voor hun engagement voor de succesvolle verdere uitbouw van de Groep Vanhout !

NEWS