Modernisering van de waterzuiveringsinstallatie van Mamer (Luxemburg)

Me@BESIX Global Me@Socogetra Me@BESIX Infra Me@Cobelba Me@JacquesDelens Me@FrankiFoundations Me@Vanhout Group Me@SixConstruct Me@Vandenberg 3 min

Abstract

  • BESIX Environment en Lux TP zullen de elektromechanische installaties van het Mamer-afvalwaterzuiveringsstation in het Groothertogdom Luxemburg moderniseren. De modernisering zal de zuiveringscapaciteit en efficiëntie van het station aanzienlijk verbeteren dankzij moderne technologieën.
  • Het contract omvat ook de installatie voor de behandeling van zuiveringsslib en de productie van biogas, waardoor het station een deel van haar elektriciteitsbehoefte zelf zal kunnen produceren.
  • Naast de elektromechanische werken zijn BESIX Environment en Lux TP verantwoordelijk voor de coördinatie van de betrokken partijen op de site, inclusief de burgerlijke bouwkundewerken. Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zullen zij een BIM-model van de installaties creëren.
  • Sinds 2018 is dit het zesde contract dat de bedrijven van BESIX Group samen in het Groothertogdom Luxemburg op dit gebied hebben binnengehaald, waardoor de groep een van de belangrijkste spelers in de sector is.
Huidige installatie

BESIX Environment en Lux TP zullen in joint venture de elektromechanische installaties van het Mamer-afvalwaterzuiveringsstation in het Groothertogdom Luxemburg moderniseren. Het contract, ter waarde van 19 miljoen EUR, werd hen op 9 juli toegewezen door SIDERO, de intercommunale die instaat voor waterzuivering voor 26 gemeenten en 80.000 inwoners in het westen van het land.

Elektromechanische werken & Milieu

De modernisering omvat het uitrusten van de zuiveringsinstallatie met de modernste technologie, het verhogen van de capaciteit en het verbeteren van de efficiëntie, zowel op het gebied van energie als zuivering.

In de toekomst zal de installatie een deel van haar eigen elektriciteitsverbruik produceren. Om dit mogelijk te maken zullen BESIX Environment en Lux TP een slibbehandelingsproces installeren dat biogas zal produceren. Dit biogas zal vervolgens gebruikt worden om warmte en elektriciteit te leveren. BESIX voert elders in de wereld al vergelijkbare projecten uit, met name in de Verenigde Arabische Emiraten en Nederland, waar het bedrijf twee van de eerste energieneutrale waterzuiveringsinstallaties in de Benelux heeft gebouwd.

De zuiveringscapaciteit zal worden verhoogd om het afvalwater van 50 000 inwonerequivalenten te zuiveren, tegenover de huidige 23 500 i.e.

Coördinatie & BIM

Naast de uitvoering van de elektromechanische werken zijn BESIX Environment en Lux TP verantwoordelijk voor de coördinatie van de betrokken partijen op de site, in het bijzonder de coördinatie met de burgerlijke bouwkundewerken (Tralux) en het studiebureau Holinger.

De BESIX Environment-teams zullen een BIM-model van het afvalwaterzuiveringsstation opmaken en de huidige plannen omzetten in een dynamisch 3D-model. De BIM-aanpak bestaat uit het maken van een virtueel model van een project voordat het in de echte wereld wordt gebouwd. Dit model maakt een optimaal beheer van de modernisering van het station mogelijk, evenals het onderhoud ervan na voltooiing van het station.

Het projectbeheer werd door SIDERO toegewezen aan de firma Drees & Sommer.

Fasering van de werkzaamheden

Tijdens de moderniseringswerkzaamheden blijft de zuiveringsinstallatie in gebruik, waarbij de huidige prestaties, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, van het gezuiverde water te allen tijde behouden moeten blijven.

Deze eis vraagt een bijzonder nauwkeurige fasering van de werkzaamheden. Het project gaat van start op 24 augustus 2020 en zal 4 jaar duren. De werkzaamheden zullen in 9 specifieke fasen worden uitgevoerd.

Luxemburgse markt & One-Stop-Shop

BESIX Environment en Lux TP zijn sinds 2018 aanwezig op de Luxemburgse markt voor waterzuiveringsinstallaties. Ze hebben zich gevestigd als één van de belangrijkste spelers in de sector, met contracten die steeds omvangrijker worden.

In 2020 voeren BESIX Environment en Lux TP elektromechanische werken uit in zes waterzuiveringsinstallaties in het Groothertogdom Luxemburg, in Consdorf, Wiltz, Bous, Nachtsmandersheid, Putscheid-Weiler-Stolzenbourg en Mamer.

Deze aanwezigheid van de groep op de Luxemburgse waterzuiveringsinstallatiemarkt is het resultaat van de combinatie van de respectievelijke expertise van Lux TP, het Luxemburgs filiaal van BESIX Group, en BESIX Environment, een afdeling van de groep die gespecialiseerd is in milieu, in het bijzonder in de water- en energiesector.

Het is ook een voorbeeld van de One-Stop-Shop-oplossingen die BESIX Group aan haar klanten aanbiedt, d.w.z. de combinatie van diverse expertises aanwezig in eigen huis om aan hun behoeften te voldoen.

Plannen voor de nieuwe installatie
PRESS RELEASE