De weg naar herstel

4 min read

Beste collega’s,

De afgelopen drie maanden hebben we te maken gehad met verschillende uitdagingen, en dit in een ongezien sneltempo en van ongeziene schaal. Het strikt behouden van fysieke afstand, lock-downs, en de stopzetting van alle niet-essentiële activiteiten werden het nieuwe normaal voor velen onder ons. Ik wil graag ieder van jullie bedanken voor jullie begrip, inspanningen en toewijding tijdens deze zeer moeilijke weken.

Aan de operationele kant

Aangezien er in sommige regio's bemoedigende tekenen van een afvlakking van de curve te zien zijn, worden de genomen maatregelen geleidelijk aan versoepeld en wordt in veel landen, met behoud van de fysieke afstand, weer een gematigd niveau van economische activiteit bereikt. Bij BESIX keren de meeste van onze activiteiten geleidelijk terug naar het tempo van voor de crisis, hoewel er zich verschillen in timing voordoen tussen de landen als gevolg van de zeer heterogene situatie in de wereld.

De prioriteit van het management van BESIX blijft jullie gezondheid en veiligheid. Ik dring er dan ook op aan dat de hygiëne- en beschermingsmaatregelen volledig en strikt worden gehandhaafd en gerespecteerd, zowel op onze werven als in onze kantoren. Om jullie te helpen deze nieuwe maatregelen te begrijpen en toe te passen, werden er drie e-learningmodules 'COVID-19 Awareness' ontwikkeld. Deze zijn voor iedereen beschikbaar op eAcademy.

Aan de financiële kant

Helaas ging het afvlakken van het virus ook gepaard met een afvlakking van de economie. De uitdaging waar we voor staan is tweeledig. Ten eerste verstoort het virus ons hele bedrijfsmodel door kosten met zich mee te brengen, inkomsten te verlagen en onzekerheid te vergroten. Lockdowns en fysieke afstandsmaatregelen hebben grote delen van onze bedrijven over de hele wereld vertraagd. Dit heeft onze totale winstgevendheid ver onder het budget gebracht, omdat onze inkomsten drastisch gedaald zijn terwijl de uitgaven nog steeds bleven doorgaan.

Ten tweede was er al vóór Covid-19 een economische crisis, vooral in het Midden-Oosten, en die is nog verergerd zodra de olieprijzen daalden. Dit tast de orderportefeuille aan, omdat klanten beslissingen opschorten of projecten annuleren.

Ik zal niet verbloemen dat de prognose voor het einde van het jaar vrij onzeker is. Dit gezegd, we hebben een sterke kaspositie en we zijn voldoende liquide om de crisis het hoofd te bieden. Om deze sterke positie te kunnen behouden, moesten we snel reageren om onze cash-out te verminderen, ons financiële evenwicht te herstellen en uiteindelijk de controle te herwinnen.

De toekomst tegemoet

Met het oog op de toekomst zijn we ervan overtuigd dat onze bestaansreden meer dan ooit geldig is. Excelleren is wat we het beste kunnen, en het verbeteren van onze operationele uitmuntendheid is de sleutel tot het creëren van waarde en het verzachten van de gevolgen van de huidige crisis.

In de komende weken gaan we regelmatig communiceren over deze onderwerpen: hoe kunnen we de operational excellence verbeteren (betere selectie van aanbestedingen, betere voorbereiding van onze werken, betere uitvoering van onze projecten) en waarde creëren (op zoek naar upstream en downstream inkomsten, op zoek naar meer recurrente inkomsten, het stimuleren van One Stop Shop mogelijkheden, het aanpassen aan de digitalisering). Deze focus is de sleutel tot het overwinnen van de crisis vanuit zakelijk oogpunt.

Vanuit een menselijk oogpunt willen we graag iedereen onder jullie bedanken die deelnamen aan de welzijnsenquête die een paar weken geleden werd verstuurd. Jullie feedback wordt momenteel geanalyseerd en jullie kunnen er zeker van zijn dat jullie input in de toekomst zal worden geïntegreerd.

We kunnen dit!

Ook al worden onze activiteiten verstoord: ik wil ons vertrouwen in de kracht van onze Groep herhalen. In 110 jaar tijd heeft BESIX te maken gehad met andere crisissen en hebben we vele uitdagingen overwonnen. Net zoals toen blijft onze organisatie vandaag, dankzij jullie, een enorme kracht en veerkracht tonen.

Aan jullie allemaal, ongeacht hoe de crisis jou impacteerde, willen we een boodschap van aanmoediging en dankbaarheid sturen. Jij die op de werf in uitdagende situaties bent blijven werken, jij die geïsoleerd bent op een zeer afgelegen plaats, jij die van thuis uit werkt en dit combineert met een gezinsleven, jij wiens activiteiten tussen haakjes zijn gezet waardoor je tijdelijk werkloos bent, of jij die ziek bent of in quarantaine zit: ja, we maken moeilijke tijden mee. Maar als slimme, gepassioneerde en veerkrachtige teams komen we er samen wel doorheen!

De behoefte aan ons werk - het landschap van morgen vormgeven, oplossingen creëren die mensen helpen bewegen, werken, wonen, spelen en zorgen - zal blijven bestaan, ook na deze moeilijke tijd. Daarom moeten we de handen ineenslaan en onze projecten in beweging houden, met veiligheid als onze topprioriteit uiteraard. Ik ben ervan overtuigd dat we goed gepositioneerd zijn om de huidige en toekomstige onzekerheid gezamenlijk het hoofd te bieden. We can do this!

Ik weet dat BESIX, als topaannemer en high-end merk, zich hierdoor zal vechten en dat onze klanten blij zullen zijn om te zien hoe goed we zijn in het opleveren van topprojecten, dankzij onze verbazingwekkende waaier van expertise. Wanneer die geweldige dag er is, beloof ik jullie dat we het met passie en zorg zullen vieren, als de grote familie die we zijn.

Het management van BESIX wil jullie allemaal van harte bedanken voor jullie begrip en toewijding.

Zorg goed voor jezelf.

Rik Vandenberghe
CEO BESIX Group


✉ Dit bericht werd verstuurd naar alle medewerkers.