written by
Lore De Jonge

BESIX Group: Nieuwe organisatie van de afdeling Aankoop

Group 3 min

In het kader van het project “Procurement 2.0” wordt de structuur van de afdeling Aankoop aangepast om de verwachte ondersteuning te bieden en te zorgen voor:

 • Gecoördineerde aankoop binnen de vestigingen van BESIX Group.
 • Onderhandeling over de belangrijke en strategische aankopen van de Groep.
 • Aanscherping van de specifieke aankoopbevoegdheden bij de Aankoop-verantwoordelijken van BESIX Group.
 • Ontwikkeling van onze aankoopstrategieën op groepsniveau.

Om de verschillende Businesses en Projecten zowel in offerte- als in uitvoeringsfase doeltreffend te ondersteunen, maar ook een strategische visie van ons leveranciersbeheer op touw te zetten, wordt de structuur van de afdeling Aankoop aangevuld met Category Managers, in combinatie met een globale en regionale Aankoop-organisatie.


Deze Category Managers zijn uw bevoorrechte gesprekspartners op het gebied van Aankoop.

De Globale Category Managers staan in voor de categorieën die op wereldmarktniveau moeten worden beheerd. Zij leggen rechtstreeks verantwoording af aan de CPO. Deze categorieën zijn de volgende:

 • Wapeningsstaal, Damwanden & Buispalen: Lieve Dubois
 • Staalconstructie: Stephan Van Puyvelde
 • Buitenafwerking: Lieve Dubois (a.i.)
 • Maritieme uitrusting: TBD
 • Meica: TBD

De Regionale Category Managers, onder leiding van de regionale Procurement Directors: Koen De Mey voor Europa en François Lhomme voor het Midden-Oosten (er wordt tevens een team samengesteld voor Australië) staan in voor de categorieën waarvoor de markten regionaal zijn:

Voor alle regio’s

 • Afwerking: Ingrid Ntibimenya in Europa en Manoj Kumar in het Midden-Oosten
 • Technieken: Sebastiano Marchi voor Europa en Shibani Shankar voor het Midden-Oosten

In Europa worden deze specifieke categorieën toegevoegd:

 • Ruwbouw: Jurgen De Buck
 • Werfinstallatie en constructiematerialen: Erwin Dresen
 • Beton en aggregaat: Helga Van Brussel

In het Midden-Oosten wordt de categorie Indirects beheerd door Mohideen Batcha, die bovendien aan het hoofd staat van het Procurement Center voor het Midden-Oosten

De regionale Procurement Directors staan in voor de coördinatie tussen de verschillende plaatselijke vestigingen en projecten.


Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de functie wordt de coördinatie van de transactieaspecten en de indirecte aankopen gewaarborgd in het Aankoop Competentie Center. Dit wordt beheerd door Pascal Beeckmans en omvat:

De Indirect Category Managers, die zich bezighouden met de aankopen die geen verband houden met de projecten, zoals software of algemene diensten:

 • Indirects (Gebouwen, voertuigen en communicatie): Tatiana Towé
 • Indirects (IT & Services en energie): Alexandra Dhanis
 • De Category Managers Materieel en Vervoer en logistiek
 • Materieel - TBD
 • Vervoer en logistiek - TBD

De Procurement Hub, die de internationale projecten en projecten in het Midden-Oosten ondersteunt bij het uitvoeren van de aankopen in Europa

 • José Aguilar,
 • Pauline Dumont,
 • Laïd Mebarek

De dienst Vervoer, die de goederen en het materieel naar onze overzeese bouwterreinen verzendt en die de projecten ondersteunt bij de keuze voor de beste oplossingen op het gebied van lucht-, land- of zeevervoer.

 • Rita Gorgus, Transportation Manager,
 • Vanessa Huybrechts
 • Ferdinand Nsanzamahoro,

De dienst Performance and Data Management, die toeziet op de verbetering van de aankoopprestaties aan de hand van middelen, standaarddocumenten, door de kwaliteit van de databanken te waarborgen, passende processen te ontwikkelen en een zicht op de toekomstige aankopen en de prestaties in het verleden te waarborgen.

 • Steven Albertyn, Master Data Manager
 • James Devroe (a.i.), Business Process Owner
 • Pauline Dumont, Standardisation and Digitalisation,
 • Christophe Paradoms, Performance Manager
 • En Art Bleux, die het gedeelte Performance and Data Management beheert voor het Midden-Oosten

Het volledige Procurement Competence Center wordt bij haar administratieve taken ondersteund door Helena Reyes, die tevens Management Assistant van Stéphane Bres is.


Deze nieuwe organisatie is enkele weken geleden van start gegaan en vanaf vandaag officieel. Aarzel niet om voor al uw vragen met betrekking tot de aankopen voor uw projecten of vestigingen contact op te nemen met de Category Managers of het directieteam Aankoop.

Samen met de afdeling People organiseren we in de loop van het 1ste kwartaal 2020 werksessies om de samenwerking tussen de organisatie Aankoop en de verschillende projecten en afdelingen van de groep BESIX te verbeteren, te beschrijven en aan te passen. Te gelegener tijd zullen uitnodigingen worden verstuurd zodat u de workshops kunt kiezen waaraan u wenst deel te nemen.

Klik voor het volledige organisatieschema op deze link. Zoals u zult zien, moeten sommige posten nog worden ingevuld. Aarzel niet om u kandidaat te stellen of om iemand aan te bevelen!

Stéphane Bres

Chief Procurement Officer

NEWS